AHİRETE  İMAN

İmanın  temel  ilkelerinden  biri de  öldükten  sonra  yeniden  diriltilip,  kabirden  kalkmak  ve mahşer yerinde  yargılanmak  için  Allahın huzurunda  bulunmaktır.  Mahşerde,  yani  ahretteki  yargılanmanın  sonucunda,  dünyadaki  inanç  ve  yaşantıları   karşılığında  ya  cennette  sürekli  ve  mutlu  olacaklar  ya da  cehennemde    günahlarının  cezasını  sürekli  çekeceklerdir.  Ahrete  iman,  Allah’a  imandan  sonra  imanın  en  önemli  temel  ilkesidir.  En  güzel  bir şekilde  yaratılan,  ruh  ile  donatılan,  akıl  ile  bilinçlendirilen,  ilahi  emirlerle  yükümlü  ve  uygulamasını  yapmakla  görevli  olan  insan,  öldükten  sonra  bir  bitki  veya  çöpü  gibi  toprağa  dönüşüp  kalmayacak,  yeniden  diriltilip  kabrinden  kaldırılacak  ve  Ahrette  yani  mahşerde  yargılanacaktır.  İşte  aklın  görevi  ilerisini  düşünüp  gereken  önlemleri  almaktır.    Onun  için  beyinsel  özürlüler,  aklı  olmayanlar  hariç,  her  insanın  kendini  ahrete  hazırlaması  ve  gereken  önlemi  alması,  aklın  en  öncelikli  görevidir.  Çağımızda  bir  çok  olay  artık  çözülüp  anlaşılmaktadır.  Ahret  ve  kıyamet  olayı da  çeşitli  bilim  ve  teknolojiler  sayesinde  daha  iyi  anlaşılmaya  devam  edilecektir  şu da bir gerçektir ki,  çağlar  ve  teknoloji  değişip  gelişse de  inkarcıların  inançları  değişmeyecek  ve  ahrete  inanmayacaklardır.

Übey bin  Halef  adında  Mekkeli  müşrik birisi  eline  aldığı  çürümüş  kemikleri  Peygamberimize  göstererek  36/ Yasin  78,  “ Kendi  yaratılışını  unutarak  Bize  karşı  misal  getirmeye  kalkışıp  ve Ya  Muhammed  bu  çürümüş  kemikleri  kim  diriltecek.” diye sormuş. Bunun üzerine Allah şöyle  bir uyarı ayeti göndermiştir.  36/ Yasin  79, “ De ki:  Onları  ilk  defa  yaratmış  olan  Allah  diriltecektir.  Çünkü  Allah  her  türlü  yaratmayı  gayet  iyi  bilir.”   64/ Teğabün  7, “ İnkar  edenler,  kesinlikle  diriltilmeyeceklerini  ileri  sürdüler.  De ki: Hayır  Rabbime  ant  olsun ki,  mutlaka  diriltileceksiniz,  sora da  yaptıklarınız  size  haber  verilecektir  bu Allah’a  göre  çok  kolaydır.”

Eti, kemiği çürüyüp aslına, cevherine, mayasına yani toprak maddelerine,  elementlere dönüşen insan, kesinlikle Allah tarafından yeniden diriltilip  kabrinden kaldırılacak ve mahşerde yargılanacaktır. Peki nasıl diriltilecek?  Cevabı şöyle veriyor  Allah, 23/Müminun 13, “Sonra unu sağlam bir karargahta nutfe haline getirdik.” 23/Müminun 14 “ Sonra nutfeyi alaka aşılanmış yumurta yaptık. Peşinden alakayı bir parçacık et haline koyduk, bir parçacık eti kemiklere çevirdik, kemikleri etle kapladık. Sonra onu insan haline getirdik…”

#kemalyavuz

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla