ALLAH, KİTAP (KUR’AN), DİN VE PEYGAMBER’İ GÖREVLERİYLE ANLAYIP İNANMAK 1

Allah: Allah  vardır,  birdir  tam  olarak  birdir.  Yani  bölünemez  ve  parçalanamaz.  Allah’ın vasıfları  hiç  kimseye  verilerek  parçalanamaz.  Ne  artar,  ne  de  eksilir.  Ortağı  ve  eşi  de yoktur.  Allah  ezelidir.  Yani  varlığının  evveli  yoktur.  Allah’ı  var  eden  başka  bir  varlık ta yoktur.  Allah’ın  var  olması,  başkalarının  var  olmasına  bağlı  değildir.  Allah  99  ismindeki vasıflarıyla  bilinmelidir.

Allah  cisim  değildir.  Cevher  değildir,  şekil  değildir,  suret  değildir,  cüz  değildir,  parça değildir  ve  zaman  ve  mekan  ile  sınırlandırılamaz,  erkeklik  ve  dişilik  ile  anılamaz.  Allah’ın  yanında  başka  yaratılmışlardan  mesela,  peygamber’lerden,  cin’lerden,  veli ve evliya’dan,  yatırlardan,  Salih  kimselerden,  şeyhlerden  ve  bunun gibi  çoğaltılır,  yardım beklenemez  ve  onları  Allah’ı  sever  gibi  sevemezler.  Allah  gibi  onların da  her  yerde hazır olduklarına  inanılmaz  ve  onların  Allah  gibi  gaybı  bildiklerine  inanılmaz  ve  Allah  gibi  yardım  edici,  bağışlayıcı  olduklarına  inanılmaz  ve  rızkı,  yalnız  Allah  verir diye inanılmalıdır.  Fatiha  suresine  göre  doğru  değildir.  İyyakenağbüdü  ve  iyyakenestain  “Yalnız sana  kulluk eder,  yalnız  senden yardım beklerim.”  Eğer Allah’ın  bu  ve  benzeri sıfatlarını,  Allah  dışında,  kim  olursa olsun  paylaştırılıp,  onlarda  bu görevleri  yaparlar diye inanılırsa,  bu  şekilde  inanan  kişi  namaz  kılsa,  hacca  gitse,  oruç  tutsa,  zekat  verip, İslam’ın  diğer  görevlerini  de yapsa,  böyle  inandığı  için  Allah’a  inanmamış  ve  ibadetleri  boşa  gitmiş  olur. Delil  8 / Enfal 35  ve  9 / Tevbe 17- 18- 19.  Ayetler. Bu, ayetlere göre, dindarlık  bir  takım  şekli  merasimler  değil,  bir, doğru  iman,  doğru  tasdik  ve  Allah’ın  razı olacağı  amellerdir.  Çünkü,  müşrikler de,  Kabe’de namaz  kılıyorlar ve hac  yapıp,  hacılara yiyecek  ve  su  dağıtıyorlar,  Kabe’nin  yıkılan  yerlerini  onarıp  tamir  ediyorlar.

Allah  her  dil de ayrı  bir adla  anılır.  Allah  Kuran’da  kendisini  Arapça  adla (isimle)  Allah  olarak  belirtir.  Türkçe  de Tanrı’dır, İngilizce’de  God,  İbranicede  Yahovadır.  Her millet kendi  dilinde  Allah  ve karşılığını  kullanır.  Allah’ı  kim  yaratmıştır  diye  sormak  anlamsızdır.  Çünkü  Allah’ın  varlığı  başkalarına  dayanmayandır.

#kemalyavuz

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla