ALLAH’A NASIL ORTAK KOŞULUYOR

Onlar Allah’a ortak koştular. De ki: onlara
keyfinize göre ad verin, yoksa Allah’a
yeryüzünde bilemeyeceği bir şeyi
mi haber veriyorsunuz? Yahut boş laf
mı ediyorsunuz? Doğrusu inkar edenlere
hileleri süslü gösterildi ve onlar
doğru yoldan ayrıldılar. Kim saparsa,
artık onu Allah’tan başka doğru yola
iletecek yoktur.” 46/Ahkaf 5, “Allah’ın
yanında kıyamete kadar kendisine cevap
veremeyecek şeylere tapandan daha
sapık kimdir, onlar bunların tapmalarından
habersizdir.” Buyurun gavs, kutup,
şeyh, yatır, türbe, veli, evliyadan yardım
isteyene cevap.
Amellerinde, şirk ve ortak koşma işleri
bulunanların, amellerini boşa çıkartacağını,
Allah ayetiyle açıklayıp
uyarmaktadır. Çünkü şirk ve ortak
koşmak amelleri yolundan sapıtıp kirlettiği
için ameller boşa gitmiş oluyor.
6/Enam 88, “Bu Allah’ın rehberliğidir,
O bununla kullarından dilediğini ve
isteyenleri doğru yola ulaştırır. Eğer
onlar şirk ve ortak koşmuş olsalardı,
yapmış oldukları her şey/amelleri
kesinlikle boşa gitmiş olurdu.” Yine
bir başka ayette, 14/İbrahim 18, “Rablerini
inkar edenlerin durumu şudur.
Onların amelleri fırtınalı bir günde
rüzgarın şiddetle savurduğu küle
benzer. Kazandıklarından hiçbir şeyi
elde edemezler, işte iyiden iyiye sapıtma
budur.” 18/Kehf 102, “ İnkarda
ısrar edenler, Benimle birlikte kullarımı
evliya edineceklerini mi sandılar?
Biz cehennemi inkarcılara bir konak
olarak hazırladık.” 18/Kehf 103, “De ki:
Size yaptıkları işler/ameller bakımından
en çok ziyana uğrayanları bildirelim
mi?” 18/Kehf 104, “Bunlar, iyi işler/
ameller yaptıklarını sandıkları halde,
dünya hayatında çabaları boşa giden
kimselerdir.” 28/Kasas 88, “Allah ile
birlikte başka bir tanrıya tapıp yalvarma,
Allah’tan başka tanrı yoktur,
O’nun zatından başka her şey yok
olacaktır. Hüküm yalnız Allah’ındır ve
siz ancak Allah’a döndürüleceksiniz.”
26/Şuara 213, “ O halde sakın Allah ile
beraber başka bir tanrıya kulluk ve dua
edip yalvarma, sonra azap edilenlerden
olursun.” 72/Cin 18,
“Mescitler/secde edilen her yer, şüphesiz
Allah’ındır, o halde Allah ile birlikte
kimseye yalvarmayın/yani kulluk
etmeyin.” 72/Cin 20, “De ki: Ben ancak
Rabbime yalvarırım ve O’na kimseyi
şirk ve ortak koşmam.” 39/Zümer 64,
“De ki: Ey cahiller, benden, Allah’tan
başkasına kulluk etmemi mi istiyorsunuz.”
39/Zümer 66, “Hayır yalnız Allah’a
kulluk et ve şükredenlerden ol.”
39/Zümer 45, “Allah, tek olarak anıldığı
zaman, ahrete inanmayanların içlerini
sıkıntı basar. Ama, Allah’ın yanında,
başkaları da anıldığı zaman hemen
yüzleri güler.” Allah, Kuran’da şirk
ve ortak koşma pisliğinden kurtulmayan
hiç bir kimsenin, ahretinin sağlam
olmayacağını haber veriyor. 4/Nisa
48, 116, “Allah, kendisine şirk ve ortak
koşulmasını asla bağışlamaz, bundan
başka günahları dilediği kimse için bağışlar,
Allah’a ortak koşan kimse büyük
bir günah işlemiş, iftira etmiş, tamamen
sapıtmıştır.” 16/Nahl 74, “Allah’a birtakım
benzerler icat etmeyin, çünkü Allah
her şeyi bilir siz ise bilemezsiniz.”
19/İnsanlardan bir kısmı, kendilerine
bir itibar ve kuvvet vesilesi olsun diye
Allah’ın yanında tanrılar edindiler.”
Allah bu ve benzeri ayetleri ayet’leri
boşa göndermemiştir, bizleri uyarmak
için gelmiştir.
Allah, Kuran’da kendisinden başka Rab
edinilmemesini, kendisine yaklaşmanın
önünde gelen şartı saymaktadır.
Bazıları zannediyor ki, Allah’a ortak
koşmak için, Allah ikidir, üçtür, beştir,
ondur demektir.

#kemalyavuz

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla