Allah dinini tamamladığını, sonlandırdığını,
dininin yerine başka bir dini kabul
etmeyeceğini, dinini değiştirenlerin kabul
ettiği dini de onaylamayacağını kimsenin
Allah’ın dininin ortağı olmadığını açıkça
belirtiyor ve uyarıyor. 3/Ali İmran 19, “Allah
yanında hak din (Allah tarafından gönderilen,
Kuran’da kayıtlı olan din) yalnız
İslam’dır.” Haydi Allah meydan okuyor,
din benim gönderdiğim dindir diğerlerini
kabul etmiyorum diyor ve uyarıyor. 3/Ali
İmran 85, “Kim İslam’dan başka bir din
ararsa bilinsin ki kendisinden böyle bir din
asla kabul edilmeyecektir ve o kişi ahrette
ziyan edenlerden olacaktır.” Allah, Benim
yanımda tek din gönderdiğim İslam’dır
diyor, ama Allah’ın dini ile yetinmeyenler
hayır, hadis/sünnet, mezhep, tarikat, cemaat,
alim, ulemada dine hüküm ve fetva verir
deniliyor. Yaşantımıza bir bakalım, okullar
da camilerde anlatılıp öğretilenlere bakmamız
yeterlidir.
***
5/Maide 3, “ …Bugün size dininizi ikmal
ettim/indirdim, üzerinize nimetimi/dinimi
tamamladım ve sizin için din olarak İslam’ı
beğendim…” 6/Enam 115, “Rabbinin sözü
doğruluk ve adalet bakımında tamamlanmıştır.
Allah’ın sözlerinin yerine başka söz
koyacak hiç kimse olamaz/kabul etmem,
Allah her şeyi işiten ve bilendir.” 29/Ankebut
51, “Kendilerine okunmakta olan kitabı/
Kuran’ı sana/size indirmemiz onlara yetmemiş
mi? Elbette iman eden bir kavim için
onda rahmet ve ibret vardır.” 43/Zuhruf 5,
“Siz haddi aşan kimseler oldunuz diye, sizi
zikirle Kuran’la uyarmaktan vaz mı geçelim.”
Yine 43/Zuhruf 44, “ Doğrusu Kuran, sana
ve kavmine bir öğüttür ilerde ahrette ondan
sorumlu tutulacaksınız.” 69/Hakka 44, “Eğer
peygamber Bize atfen dinimize katıp, bazı
sözler uydurmuş olsaydı” Hakka 45, “Elbette
o peygamberi kıskıvrak yakalardık.” Hakka
46, “Sonra onun can damarını kopartır onu
yaşatmazdık.” Hakka 47, “Hiçbiriniz de buna
mani olamazdı.” 6/Enam 50, De ki: Ben size
Allah’ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum,
ben gaybı da bilmem, size ben bir
meleğim de demiyorum. Ben sadece bana
vahiy edilene uyarım…” 4/Nisa 80, ”Kim
Resule itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur.
Yüz çevirene gelince seni onların başına
bekçi göndermedik.” 21/Enbiya 45, “De ki:
Ben sadece vahiy ile sizi ikaz edip uyarıyorum,
fakat sağır olanlar uyarıldıkları bu
çağrıyı duymazlar.”
***
Ayetlerin hiç birisine Allah kendisi dışında
dine hüküm koyacak ve ortak olmadığını
açıkça bildiriyor. Tabi Allah’ın bunca ayeti
yetmiyor, başka yerlerden din ediniyorlar bu
şirktir.

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla