AHİRETTE YARGILANMA

Ahiretteki konulardan biriside yargılanmadır, Mahşerde amel defterinin verilip sorgulanmanın yapılmasının ardından, herkes kendi durumunu kendisi değerlendirip, adeta başka bir söze ihtiyaç kalmadan kendi ...

AHİRETTE SORGULAMA NASIL OLACAK

Ahirette, insan diriltilip, toplanıp, Allah’a arz/ sevk ve bilgilendirmeden sonra sorgulama durumu olacaktır. 15/ Hicr 92, 93, “ Rabbin hakkı için, mutlaka onların hepsini yaptıklarından dolayı sorguya çeke...

MEZARLIKLARDA  ÖLMÜŞLERİMİZE  NASIL  DUA  ETMELİYİZ

1) Ey  Rabbimiz,  bize  dünyada da  iyilik  ver,  ahrette de  iyilik  ver,  bizi  cehennem  azabından  koru.  2/Bakara  201. 2)   Ey  Rabbimiz,  amellerin  hesap  olunacağı  gün,  beni,  ana,  babamı  ve  mü...

AHİRETTE AMEL DEFTERİNİN VERİLMESİ

Ahrette, diriltilme, toplanma, Allah’a arz ve sevk edilmeden sonra bilgilendirme olayı olacağını Allah açıklıyor. Kitap/amel defterinin insana verileceği, insanın dünyada yaptıklarının, melekler tarafından kayd...

AHİRETTE ALLAH’A ARZ/ SEVK EDİLME

Allah, Kuran’da kıyametin/son saatin ardından, diriltilme, toplanma işleminden sonra bütün hesap vereceklerin Allah’a arz/sevk edileceklerini açıklamaktadır. 11/ Hud 18, “Kim Allah’a karşı yalan uydurandan ...
article placeholder

BİR İNSANI NASIL RAB EDİNİRİZ? – 1

Bu sorunun cevabını Allah Kuran’da şöyle veriyor. Pek çok ayette geçen mindunillah ifadesi, şöyle uyarıyor, Allah’ın yanında ama Allahtan daha aşağı mertebede olmak şartıyla başka varlıkları Allah’ın yanın...

BİR İNSANI NASIL RAB EDİNİRİZ? – 1 –

Bu sorunun cevabını Allah Kuran’da şöyle veriyor. Pek çok ayette geçen mindunillah ifadesi, şöyle uyarıyor, Allah’ın yanında ama Allahtan daha aşağı mertebede olmak şartıyla başka varlıkları Allah’ın yanın...

KURAN’A GÖRE DÜNYADA VE AHİRETTE YAŞANACAKLAR

Kuran’a göre kıyamet/son saat olacak dünya/yer ve yeryüzü kıyamette değişecek, ölüm olacak ölümden sonra tekrar bir dünya ahret dünyası kurulacak, yer gök Allah’ın dilemesiyle tekrar oluşacaktır. Ölüm sonrası h...