BİR İNSANI ALİMİ DİN BÜYÜĞÜNÜ NASIL RAB EDİNİRİZ

Allah bizi hidayete/kurtuluşa erdirseydi biz de sizi doğru yola iletirdik. Şimdi, sızlansak da sabretsek de, birdir/ değişmeyecektir. Çünkü, bizim için, sığınılacak bir yer yoktur.” 14/İbrahim 22 Hesap görülüp ...

BİR İNSANI ALİMİ DİN BÜYÜĞÜNÜ NASIL RAB EDİNİRİZ

Allah bizi hidayete/kurtuluşa erdirsey­di biz de sizi doğru yola iletirdik. Şim­di, sızlansak da sabretsek de, birdir/değişmeyecektir. Çünkü, bizim için, sığınılacak bir yer yoktur.” 14/İbrahim 22 Hesap görülüp...

BİR İNSANI ALİMİ DİN BÜYÜĞÜNÜ NASIL RAB EDİNİRİZ

Zaten ahrete kalmadan böyle inanılan bütün İslam dünyasının bu dünyada çektikleri ceza Allah bilir ama bu olsa gerektir. Demek ki, Allah’ın vahyi Ku­rana uymamak ve Kuran dışı fetva vermek bu ve benzeri ayetler...

İSLAM DİNİ VE KÜFÜR DİNİ. (4)

 Uyutulan insanlar ve halk yığınları, düşünemediği veya düşündürüleme­diği, kitabı Kuranı da anlayarak oku­tulmadığı ya da okutturulmadığı için şöyle zannediyor. Kendisi dini işleri ile uğraşıyor, etrafındakile...

KURAN’DA DİNDARLIK NASIL AÇIKLANIR.

DİN: İslam, ibadet, hesap, ceza, müka­fat, itaat, boyun eğme gibi daha çeşitli anlamları vardır. Her dinin ilahı, ken­dine boyun eğilen kuralları ve o kural­lara uyanlara vaat ve ceza karşılığı vardır. Kuran’ın...

İSLAM VE DİN

Kıymetli okurlar, İslam dini, Kuran’ın içindekilerle, Allah’ın kullarını hakka ve doğruya ulaştırmak üzere peygam­berleri aracılığı ile akıl sahibi insanlara tebliğ ettiği, kullarını dünya ve ah­ret mutluluğuna...

İSLAM DİNİ VE KÜFÜR DİNİ. (3)

Uyutulan insanlar ve halk yığınları, düşünemediği veya düşündürülemediği, kitabı Kuranı da anlayarak okutulmadığı ya da okutturulmadığı için şöyle zannediyor. Kendisi dini işleri ile uğraşıyor, etrafındakiler d...

ALLAH, KURAN’IN AÇIKLAMASINI KURAN’LA AÇIKLIYOR

Allah, Kuran’ın öğretilmesini de, açıklamalarını da kendi üzerine almış­tır. Kuran, kendi kendisini açıklayan bir kitaptır. Kuranın bir ayetinde an­laşılması gerekli konu eğer tamamlan­madıysa, başka bir ayetle...