İLAHİ  HAKİMİYET

Yeryüzündeki  hayatlarını  sürdürmek  üzere,  beşeri  münasebetlerin  ve  işlerin  tanzimini,  insanlara  ait  münasebetlerin,  dünyanın  mamur  edilip  adil  bir  paylaşımın  olmasını,  insanlık  kendi  başına...

KURAN UYARIYOR

Bu  sorunun  cevabını  Allah  Kuran’da  şöyle  veriyor.  Pek  çok  ayette  geçen  mindunillah  ifadesi,  şöyle  uyarıyor,  Allah’ın  yanında  ama  Allahtan  daha  aşağı  mertebede  olmak  şartıyla  başka  varlı...

AHİRETE  İMAN

İmanın  temel  ilkelerinden  biri de  öldükten  sonra  yeniden  diriltilip,  kabirden  kalkmak  ve mahşer yerinde  yargılanmak  için  Allahın huzurunda  bulunmaktır.  Mahşerde,  yani  ahretteki  yargılanmanın  ...

Kur’an Çizgisinden Sapmak-1

Kıymetli okuyucular Elinizdeki bu kitabı hazırlarken, çevremizdeki Müslümanların, İslam diye inandıkları din anlayışını, Kur’an’a göre doğrumu? Yanlış mı? Sorusunu sormak ve Kur’an’a uygunluğunu düşünmek içi...

MÜMİN VE MÜŞRİK ARASINDAKİ FARK NEDİR?-5

Dinimizin  bir  kitabı,  birde  Nebisi  yani  Peygamberi  vardır.  Kitap,  Allah  tarafından,  Nebiye  gönderilen  dini  hükümlerdir.  Nebimiz,  kendisine  Allah  tarafından  gönderilen  Kuran’a  uymak  ve  O’n...

İMANIN  BEŞ  ŞARTINA  EKLENEN  KADER  KONUSU

İnsanı  hakkı  batıldan,  iyiyi  kötüden,  adaleti  zulümden,  imanı  küfürden,  doğruyu  yanlıştan,  güzeli  çirkinden  ayıracak  bir  anlayışla  yaratan  Allah’tır.  İrade  verdiği  insanın  iradesine,  önce ...

HAYATIN, ZAMANI VE SÜRESİ

Ecel:  bir  şey  için  belirlenmiş  süredir. Göklerin  ve  yerin  bir   eceli  sonu  olduğu  halde, insan için iki ecelden bahsedilmesi de önemlidir. Bunlardan   biri,  diğer  varlıklarda da  olan eceli  müsemm...

SİYASET -7-

Böylesi  işlere,  Allah  karışmaz,  Allah  emrini  göndererek  bunun  yapılmasını  kullarına  bırakmıştır.                                                                      İnsanlar,  tedbirlerini  alacaklar...