İMANIN BEŞ ŞARTINA EKLENEN KADER KONUSU.

İnsanı  hakkı  batıldan,  iyiyi  kötüden,  adaleti  zulümden,  imanı  küfürden,  doğruyu  yanlıştan,  güzeli  çirkinden  ayıracak  bir  anlayışla  yaratan  Allah’tır.  İrade  verdiği  insanın  iradesine,  önce ...

BAKARA SURESİ -8-

Şüphesiz ki, sen doğru bir yolu göstermektesin.” 93/Duha 7 “Şaşırmış bulup da yol göstermedi mi? ” 43/Zuhruf 44 “Doğrusu Kuran, sana ve kavmine bir zikirdir/öğüttür, ileride/ahrette Kuran’dan sorumlu tutula...

BAKARA SURESİ -7-

İmamı Azam Ebu Hanife, Hanefi mezhebinin kurucusu kabul edilmiştir, ölümü (Hicri 150, Miladi 767) şöyle demiştir. “Benim, sözüm Kuran’a ve Resul’ün sünnetine uygun olursa alırsınız, uygun olmazsa atarsınız....

BAKARA SURESİ -6-

6/Enam 57 “ De ki: Şüphesiz ben Rabbimden gelen apaçık bir delile/vahye dayanıyorum, siz ise onu/vahyi yalanlıyorsunuz, çabucak gelmesini istediğiniz azap benim yanımda değildir. HÜKÜM, DİN KOYMAK SADECE AL...

BAKARA SURESİ -4-

Eğer peygamber de dine ilave eder, din koyar denirse, o zaman dine ortak olur, dinin iki tane din koyucusu, belirleyicisi olur, o zamanda dine ortaklık olur ki, bundan Allah’a sığınırız, bu şirktir. 16/Nahl...

BAKARA SURESİ -2-

Eğer Kurana uyulmuş olsa birbirleri ile çelişmeleri ve ters düşmeleri mümkün değil, Kuran yanlış olmayacağına göre, Kurana uydum diyenlerde problem var demek ki, kendi inanç ve düşüncelerini gözden geçirmel...

SORU- CEVAP 63

“Allah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere , yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, elleriniz altında bulunanlara, (hizmetçilere9 iyi ...