Doğru Yol

Hem Doğru Yol ‘hem de Doğru Yolu gösterme, Doğru Yol kılavuzluğu anlamına gelen Hidayet  ilk Peygamberle gönderilen  din İSLAM manasına da kullanılmaktadır. Doğru ancak Allah tarafından bildirildiğine göre EL H...

İMANIN  BEŞ  ŞARTINA  EKLENEN  KADER  KONUSU

İnsanı  hakkı  batıldan,  iyiyi  kötüden,  adaleti  zulümden,  imanı  küfürden,  doğruyu  yanlıştan,  güzeli  çirkinden  ayıracak  bir  anlayışla  yaratan  Allah’tır.  İrade  verdiği  insanın  iradesine,  önce ...

İLAHİ  HAKİMİYET

Yeryüzündeki  hayatlarını  sürdürmek  üzere,  beşeri  münasebetlerin  ve  işlerin  tanzimini,  insanlara  ait  münasebetlerin,  dünyanın  mamur  edilip  adil  bir  paylaşımın  olmasını,  insanlık  kendi  başına...

HİDAYET 2

 Doğru  yolun açıklanması  Allah’a ait bir keyfiyet  iken  onun,  kabul  veya reddi insana  ait bir keyfiyettir.  Doğru yol’u bizzat belirlemek, ne olduğunun sınırlarını çizmek insandan istenen şey olmadığı gib...

YASİN SURESİ -5-

14/ İbrahim  40.  Ey  Rabbim!  Beni  ve  soyumdan  gelecekleri  namazı  devamlı  kılanlardan  eyle,  ey  Rabbimiz  duamı  kabul  et.  14/ İbrahim  41.  Ey  Rabbimiz!  Amellerin,  hesabının sorulacağı  gün,  be...

YASİN SURESİ

Yasin suresinin 5 veya 6. Yıllar da Mekke’de indiği rivayet edilir. Sure, ismini iki harften oluşan ilk ayetten almıştır. Yasin genellikle Ey İnsan manasına geldiği kabul edilir. Allah Kuran da Yasin suresinde ...

MÜMİNLERE SALATI 2

Salavat  getirmek,  ilmihal  kitaplarıyla,  bazı dini  anlatan kitaplarda  Allahümme  salli  ala  seyyidina  Muhammed’in  ve  ala  ali  seyyidina  Muhammed  gibi  bazı  sözler  okunmalıdır diye yazılmaktadır.  ...