HAYATIN, ZAMANI VE SÜRESİ

Ecel:  bir  şey  için  belirlenmiş  süredir. Göklerin  ve  yerin  bir   eceli  sonu  olduğu  halde, insan için iki ecelden bahsedilmesi de önemlidir. Bunlardan   biri,  diğer  varlıklarda da  olan eceli  müsemm...

SİYASET -7-

Böylesi  işlere,  Allah  karışmaz,  Allah  emrini  göndererek  bunun  yapılmasını  kullarına  bırakmıştır.                                                                      İnsanlar,  tedbirlerini  alacaklar...

SİYASET-6-

Henüz,  Peygamberin  cenazesi  ortadan  kalkmadan,  devlet  başkanı  seçmenin  gereğini  bilen  o  insanlar,  şunu  biliyorlardı ki,  otorite  boşluğu,  ümmete,  yani  millete  önü  alınamayacak  zorluklar  olu...

SİYASET-5-

Ey  Ensar!  Siz,  kendinize  ait  olan  faziletleri  anlatıyorsunuz.  Fakat  hakikat  şudur ki,  Araplar  Kureyş’in  reisliği  ve  hükümeti  etrafında  toplanırlar.  Bu  idareyi de  kimseye  vermezler.  Sonra  ...

SİYASET 4

4/ Nisa  59.” Ey  iman  edenler!  Allah’a,  Peygambere  ve  aranızdan  olanların da,  branşlarında  yetkili  ve  yönetici  sahibi  olanlara  itaat  edin.  Eğer  bir  konuda  anlaşmazlığa  düşerseniz  o  konuyu ...

SİYASET 3

Devlet  yönetmek,  İslam  fıkhıyla  olmaz.  İslam  ahlakıyla  olur. Kur’an da  tek  yönetim  modeli  yok,  çok  model  vardır  o  modeli  o  günün  insanları,  o  günün  şartlarına  göre  bir  model  bulacaktı...

SİYASET, SEÇME, SEÇİLME VE EMANET 2

Hz.  Peygamberden  şöyle  bir  hadis  rivayet  edilir. Bir  saatlik  adil  yönetim  yani  siyaset  altmış  yıllık  nafile  ibadetten  daha  hayırlıdır.  Taberani  El  Kebir. Şu  bilinmelidir ki, arkadaş  ve  a...

SİYASET, SEÇME, SEÇİLME  VE EMANET

Siyaset:  İnsanları  idare  etme,  insanlara  uygun  olan  yönetimi  bilmek  ve  bulup  uygulamak  işidir.  İslam,  insanların  siyasetini  belirleyen  esas,  siyasi  konular  emreden  ve  bunu da  fiiliyata  k...