ŞEFAAT SADECE ALLAH’A AİTTİR – 2 –

Peygamberimiz döneminde insanlar/müşrikler, Allah’tan başkalarını şefaatçiler olarak kabul ediyor ve onlardan şefaat edip kendilerini Allah’ın yanında kurtaracaklarını zannediyorlardı. 10/Yunus 18, “Onlar ...

ŞEFAAT SADECE ALLAH’A AİTTİR – 1 –

Günümüz insanlarını ve de Müslüman’larını kandırıp ayağının kaymasını sağlayan ve tevhit inancından saptıran konuların başında şefaat etme algısının yanlış anlatılması ve anlaşılması gelmektedir. Şefaat, b...

ALLAH’IN DİNİ İLE YETİNMEYENLER

Allah dinini tamamladığını, sonlandırdığını, dininin yerine başka bir dini kabul etmeyeceğini, dinini değiştirenlerin kabul ettiği dini de onaylamayacağını kimsenin Allah’ın dininin ortağı olmadığını açıkça...

DİNİN KORUYUCUSU YALNIZ ALLAH’TIR

Allah’a inanırken, gerçek dinin yalnız Allah’a ait olduğunu bilip, Allah’ın koyduğu dine Allah’tan başka hiç kimseyi ortak etmemeliyiz. Dinin tek koyucusu Allah deyip ama hayatımızda yaşarken uygulamıyorsa...

ŞİRK NASIL KOŞULUR – 3 –

Şöyle düşünülüyor herhalde, müşrik olma için yalnız Mekkeli mi olmak gerekiyor? İnsanlar zannediyor ki, yalnız Mekkeliler müşrik idiler, hayır Allah Kuran’da şirk koşanları hem Mekkelilerden, hem de diğer başka...

DİN YALNIZ ALLAH’INDIR

Dinini insanlığa gönderen Allah, din yalnız bana aittir, din koymada ve göndermede benden başka hiç ortağım yoktur, dinimin kaynağı da yalnız sadece Kuran’dır diye buyuruyor. 16/Nahl 52, “Göklerde ve yerde ne v...