Tasavvuf 3

Bu  ve  benzeri  ayetler  hepimizin  elinde  bulunan  Kuran’da  mevcuttur.  Peki,  bu  ayetleri  ben  buluyorum,  anlıyorum da  onlar  neden  bulmamışlar?  İnsanların  şirk  koşanlarını,  münafık  olanlarını  v...

TASAVVUF 2

Bizde  şunu  diyoruz,  sizin  Din  koyucunuz  kim?  Allah mı?  bazı  alimler mi? Biz  Allah’ın  ayetlerine  inanıyor  ve  güveniyoruz. 6/ Enam  100. “ Allah onların  ileri sürdüğü vasıflardan  uzaktır.”  6/ Ena...

TASAVVUF NEDİR

Arapça  suf,  Yunanca  sophia  (hikmet)  veya  Ashabı  Soffa’ya  atfen  verildiği  söylenen  bu  isim,  aslını  nerden  alırsa  alsın,  araştırmalarda  başlangıcının  miladi  sekizinci  yüzyıl  sonu  ve  dokuzu...

BAKARA  SURESİ

Allah,  izin  verirse  ve  nasip  olursa, Bakara  suresinden bazı  ayetlerin  insanlığı  ve  özelde de  Müslümanları  nasıl  uyardığını  sizlerle  paylaşmaya  çalışacağım.  Bakara  suresinin  konularına  göre  ...

AHİRETE  İMAN

İmanın  temel  ilkelerinden  biri de  öldükten  sonra  yeniden  diriltilip,  kabirden  kalkmak  ve mahşer yerinde  yargılanmak  için  Allahın huzurunda  bulunmaktır.  Mahşerde,  yani  ahretteki  yargılanmanın  ...

KUR-AN’A İNANMAK

43/ Zuhruf  5. Siz, haddi  aşan kimseler  oldunuz  diye,  sizi  Kuran’la   uyarmaktan  vazmı  geçelim?”   43/ Zuhruf 44. “Doğrusu  Kuran, sana  ve  kavmine  bir  öğüttür.  İleride  Kurandan  sorumlu  tutulacaks...

KUR-AN’A İNANMAK

43/ Zuhruf  5. Siz, haddi  aşan kimseler  oldunuz  diye,  sizi  Kuran’la   uyarmaktan  vazmı  geçelim?”   43/ Zuhruf 44. “Doğrusu  Kuran, sana  ve  kavmine  bir  öğüttür.  İleride  Kurandan  sorumlu  tutulacaks...

KUR-AN’A İNANMAK

Kuran’ı   Kerim’in  özel  adı  Kuran’dır.  Kuran  kelimesi  okumak  anlamında ki  kıraat, toplamak anlamında ki,  karn  kökünden  üretilmiştir.  Buna  göre  ikra  oku  anlamındaki  kelimeyle  aynı  kök  ten  ka...