KÖŞE

Tarikatlar (Tarikat Yoktur)9

Başka bir rivayette şöyle deniyor “Kasım b. Muhammed’den bana birkaç hadis yazdırmasını istedim. Şöyle cevap verdi. Hadisler Hz. Ömer döneminde bayağı çoğalmıştı, Hz. Ömer halktan ellerinde bulunan hadis yazılı...

Tarikatlar (Tarikat Yoktur)8

Yahudilerde ve Hıristiyanlarda belirgin bir inanış var. Beklenen kurtarıcı Mesih-Mehdi inancı. Nedense bu inanış Müslümanlara da geçmiş. Tarikatlar, cemaatçiler de şeyhleri, önderleri, sultanları ve efendilerin...

Tarikatlar (Tarikat Yoktur)7

Seçilmiş bir veli, evliya yoktur. Kimse kimseyi kandırmasın, baskı da yapmasın. Bizim aklımıza gelen bütün sorulara Yüce Allah’ımız cevap veriyor. Maide 55: “Sizin veliniz evliyanız ancak Allah’tır, Resulüdür,...

Tarikatlar (Tarikat Yoktur)6

Zaman zaman Kur’an’a zıt, hürmetçilik edebiyatı yapılmaktadır. Allah’ın dini Allah’ın kitabındadır. Başka yerde arayanlar hüsrana uğrarlar. Hz. Peygamber’imiz bunlara meydan okuyarak putçuluğun daniskasını yap...

SEN KİMİN SENDİKASISIN?

Sanayi devrimi ile ortaya çıkan sendikalaşma günümüze kadar varlığını sürdürmeye devam etti. Etti etmesine ama biraz kuruluş amaçlarından saptırılarak. Çeşitli isimlerle birçok meslek grubunun ekonomik hakların...

Ehil II

Geçtiğimiz gün dinlediğim bir radyo programında jeoloji uzmanı bir profesör Osmangazi Köprüsünün bir fay hattı üstünden geçtiğini söyledi. En ufak hafif şiddette bir depremde dahi ciddi risk taşıyabileceğini ka...

Tarikatlar (Tarikat Yoktur) 5

Zaman zaman Kur’an’a zıt, hürmetçilik edebiyatı yapılmaktadır. Allah’ın dini Allah’ın kitabındadır. Başka yerde arayanlar hüsrana uğrarlar. Hz. Peygamber’imiz bunlara meydan okuyarak putçuluğun daniskasını yap...
Araç çubuğuna atla