DAVASINA BAĞLI OLUR ÜLKÜCÜ

Türk doğar, Tük yaşar Türk gibi ölür
Bozgunculuk yapmaz hep yapıcı olur
Hakkı hakikati gerçeği arar ve bulur
Her duyduğu söze kanmaz ülkücü.

Ülkücü dediğin asla gelmez oyuna
Bozkurt derler hiç benzemez koyuna
Kendisini atmaz bulanık sel suyuna
Her zaman uyanık olur ülkücü.

Münafıktan kaçar mümini de sever
Her zaman her yerde milletini över
İkiyüzlülere hiç vermez değer
Ne aldatır nede aldanır ülkücü.

Ülkücü de sabır ve irade hiç bitmez
Her gel diyenin de ardından gitmez
Kutsal davasına asla ihanet etmez
Davasına özden bağlı olur ülkücü.

O yürekten söz vermiştir bir kere
Ne deseler kanmaz parlak sözlere
Kurnaz tilki gibi girmez her yere
Davasına özden bağlı olur ülkücü.

Ülkücü Candan sever öz yurdunu
İncitmez vatanın kuşunu kurdunu
Hiç kaybetmez iradesini şuurunu
Davasına özden bağlı olur ülkücü.

Hep saygıyla anar giden canları
Yerde koymaz akan bunca kanları
Öz kardeşi bilir tüm insanları
Herkesi yürekten sever ülkücü.
Ta yürekten bağlı olur kutsal davaya
Yırtıcı kuşları asla sokmaz yuvaya
Hep itaat eder devlet babaya
Kanunlara saygılı olur ülkücü.

Her şeyi sorar, araştırır, okur öğrenir
Davası için ölür çiğner, çiğnenir
Ne oyun kurar ne de oyuna gelir
Akıllı olur ahmak olmaz ülkücü.

Ülkücünün şiarıdır yiğitlik mertlik
Genlerinde vardır bükülmez sertlik
Dürüst olur asla bilmez namertlik
Mazlum olur, makul olur ülkücü.

Kendisini ateşe atmaz boş yere
Saygılı olur teşkilata ve de lidere
Mevzu vatan ise beklemez süre
Vatanının candan sever ülkücü.

Hakkı sever hakikate inanır
Temiz olur temiz giyer donanır
Ne kimseyi aldatır ne de aldanır
Hakkı, hakikati, sever ülkücü.

Boş yere akıtmaz kendi alın terini
Mecliste otururken bilir yerini
Sorgulamaz teşkilatın emirlerini
Teşkilatına özden bağlı olur ülkücü.

Düşman gibi cephe almaz lideri
Önceden bellidir liderin yeri
Lideriyle hiç koparmaz ipleri
Lidere ve davaya bağlı olur ülkücü.

Sünnet bilir hep meşveret etmeyi
Davası için feda eder her şeyi
Ülkücü için lideri bir arı beyi
Lidere ve devaya bağlı olur ülkücü.

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla