İMANIN BEŞ ŞARTINA EKLENEN KADER KONUSU.

İnsanı  hakkı  batıldan,  iyiyi  kötüden,  adaleti  zulümden,  imanı  küfürden,  doğruyu  yanlıştan,  güzeli  çirkinden  ayıracak  bir  anlayışla  yaratan  Allah’tır.  İrade  verdiği  insanın  iradesine,  önce  Allah değer  verdi,  onun  için  insanı  yapacaklarına  mecbur  değil,  yaptıklarından  mesul  tuttu.  Onun  için  hesap  gününü  takdir  etti,  sonrada   yaptıklarından  hesaba  çekeceğini  açıkladı.  Bunların  neticesinde de  insana,  ölüme,  dünyaya  ve   ahrete  anlam  ve  değer  kattı.

Allah,  Kuran’da  iman  esaslarına  dair  şu  ayetlerle  beş  olduğunu  açıklar.           2/Bakara  177. “ …Allah’a,  ahret  gününe, meleklere,  kitaplara,  peygamberlere  inanır…”   2/ Bakara  285. “ …Her  biri  Allah’a,  meleklerine,  kitaplarına, peygamberlerine  iman  ettiler…”   4/ Nisa  136. “ …Kim  Allah’ı,  meleklerini,  kitaplarını,  peygamberlerini  ve  kıyamet  gününü  inkar  ederse  tam  manasıyla  sapıtmıştır.”  Allah  bu  ayetlerde  imanın  şartlarını  beş  olarak  açıklamasına  rağmen,  her nasıl  olduysa  birileri  imanın  şartlarına  birde  kadere  imanı  eklemişlerdir.  Allah’ın  dinine  ekleme  yapılamaz  ve  yapılmaması  gerekir.   Sevgili  Peygamberimiz,  imanı  ve  şartlarını  Kuran’dan  öğrenmiştir.  Çünkü,  Peygamberimiz  daha  önceden  iman  nedir  bilmezmiş,  bunu  Kuran’dan  öğreniyoruz.     42/ Şura  52. “ İşte  böylece  sana da  emrimizle  Kuran’ı  vahiy ettik. Sen,  kitap  nedir,  iman  nedir  bilmezdin.  Fakat  Biz  O’nu  kullarımızdan  dilediğimizi  kendisiyle  doğru  yola  eriştirdiğimiz  bir  nur  kıldık.  Şüphesiz ki,  sen,  doğru  bir  yolu  göstermektesin.”

Kuran,  Peygamberimize,  ayette  böyle  diyecek,  birileri  kalkıp,  Kuran’ın  beş  olarak  açıkladığı  imanın  şartlarına  altıncı  madde  olan  kadere  imanı  ilave  edip,  sonrada  peygamberimiz  böyle  demiş  diyerek  iftira  edecek  ve  sonrada  “Sadak  Allah’ül   azim”  Allah  doğru  söyledi  diyecek.  Amenna  Allah  doğru  söylemiştir,  fakat  imanın  şartlarına  kadere  iman da  var  diyen,  Allah’a  iftira  etmiştir.  İmanı  Kurandan  öğrenen  Nebimiz,  Allah’a  ve  Kuran’a  altıncı  madde  kadere  iman  unutulmuş  buda  imanın  şartı  dedirtecekler,  bu  da  Peygamberimize  açık  bir  iftiradır,  birileri  Allah’ın  ve   Kuran’ın  önüne  geçse  bile,  haşa  Peygamberimiz  bunu  yapmaz,  Kuran’ı  bize  eksiksiz  bir  şekilde  tebliğ  edendir.  Çünkü  Kuran  ve  din  tamamlanmıştır.  5/ Maide  3. “…Bugün  size  dininizi  tamamladım…”    6/ Enam  115.” Rabbinin  sözü,  doğruluk  ve  adalet bakımından tamamlanmıştır, O’nun sözlerini değiştirecek kimse  yoktur.”

HAYRİHİ  VE  ŞERRİHİ,  HAYIR  VE  ŞER  KİMDENDİR.

Çok  konuda  olduğu  gibi,  hayır  ve  şerrin  kimden  olduğu  konusu da  iyi  anlaşılamamıştır.  Hayır,  Allah’ın  Kuran’da  geçen  esma-i  hünsasındandır,  yani    “Vallahü  hayrun  ve ebga.“    “Allah,  mükafatı  en  hayırlı  ve  en  sürekli  olandır.”   Şer  ise,  Allah’ın  ne  ismi,  ne  sıfatı,  nede  fiili  değildir  ve  olamaz.  Şer  eşyanın  özünden  değil,  yaratılış  amacına  aykırı  kullanılmaktan  olur.  Yaratılış  amacına  uygun  kullanılan  her  şeyin  varlığı  hayırdır.  Allah  Kuran’da  3/ Ali İmran  26.  “ Bi-yedikel  Hayır.”   “ Hayır  Sendendir.”  Diyen  ayet  vardır,  ancak  Bi-yedikeş- şer,  şer  sendendir  diyen  bir  tek  ayet  bulamazsınız.  Allah  pek  çok  ayette,  3/ Ali İmran  104. “ Sizden,  hayra  çağıran,  iyiliği  emredip,  kötülükten  meneden  bir  topluluk  bulunsun.  İşte onlar  kurtuluşa  erenlerdir.”  Allah,  insanları  hep  hayra  çağırır  ve  insanlara da  hayra  çağırmayı  emreder.  Bu  ayetlerden  anlaşılan  odur ki,  şerrin  Allah’a  nispet  edilmesi,  Kuran’a  uygun  değil,  sadece  rivayet  kültüründe  vardır,  yani  birileri  uydurmuştur.  Eğer  birileri,  Peygamber  böyle  diyorsa  biz de  diyoruz ki, Nebimiz  olan  Peygamberimizin  din  anlayışını  ve  din  söylemini  Kuran  inşa  etmiştir,  yani  Peygamberimizi de  Kuran  dışında,  Kuran’la  zıt,  ayrı  düşen  bir  söz  söylemez.

#kemalyavuz

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla