KUR-AN’A İNANMAK

43/ Zuhruf  5. Siz, haddi  aşan kimseler  oldunuz  diye,  sizi  Kuran’la   uyarmaktan  vazmı  geçelim?”   43/ Zuhruf 44. “Doğrusu  Kuran, sana  ve  kavmine  bir  öğüttür.  İleride  Kurandan  sorumlu  tutulacaksınız.”

2/ Bakara 119.  “Doğrusu biz  seni  Hak  Kuran  ile müjdeleyici  ve  uyarıcı olarak  gönderdik.  Sen  cehennemliklerden  sorumlu  değilsin.”  2/Bakara 170. “ Onlara  Allah’ın  indirdiğine  uyun,  denir…”  Yine  5/ Maide 104 gibi.  3/ Ali İmran 138. “Bu  Kuran , bütün  insanlığa  bir açıklamadır, takva  sahipleri  için de  bir  hidayet  ve öğüttür.” 6/ Enam 66. “ Kuran  hak  olduğu  halde  kavmin  O’nu  yalanladı. De ki: Ben  size  vekil değilim.”   6/ Enam 105.  “Böylece  Biz,  ayetleri  geniş,  geniş  açıklıyoruz ki,  Sen  dersini  almışsın  desinler de,  biz  de  anlayan  toplum  için  Kuran’ı   iyice açıklayalım.”

Kuran’ı   anlamak  için okuyup  Allah’ın  gönderdiği  dini  öğreneceklerine,  Kuran  dışı  pek  çok  kitap  ve  söylemin  etkisiyle, kafalarında bir din anlayışı oluşturup,  sonra da bu dini, Kuran’da  arıyorlar ve uydurdukları  o  dini de  Kuran da  bulamayınca da  bak  bu  Kuran da  yok  diyorlar.                                                                       Allah da 6/ Enam 38.  “Biz  Kuran da  hiçbir  eksik  bırakmadık.”  Buyuruyor.   39/ Zümer 27. “ Ant olsun ki Biz, öğüt  alsınlar diye, bu  Kuran’da  insanlara  her  türlü  misali  verdik.”  Yine 17/ İsra 89-, 18/ Kehf  54-, 30/ Rum  58 gibi ayetler.

#kemalyavuz

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla