KUR’AN ABDESTSİZ OKUNUR MU?-1

Kur’an ve diğer bazı dini konuları açıklayan ve ilmi değeri olan kitaplar incelenirse şu durum ortaya çıkar:

Abdest ve gusül, teyemmümle ilgili ayet Maide Suresinin 6. ayetinde açıklanmıştır. Kur’an’ın iniş nazil oluşuna bakarsak, Maide Suresi 110. 111. veya 112. sırada yani Maide suresinden önce 109 sure inmiştir. Kaynaklara göre Maide üçüncü ayet:  Bugün size dininizi ikmal ettim sona erdirdim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam’ı seçtim, beğendim…” maide 3. Buhari ve Müslümde Hz. Ömer’ den rivayet böyle. Diğer kaynaklarda aynı doğrultuda bilgi veriyor.

Yine Kur’an’la ilgili bilgi veren kaynaklar Maide Suresinin 3 üncü ayeti dışındaki tüm ayetlerin Medine’de hicri altıncı yılında nazil olduğunu yani indiğini açıklar. Peki, Maide Suresindeki abdest ayeti gelmeden önceki ayetler nasıl okunuyordu?

Mesela, ilk inen İkra Alak Suresi, ikinci inen sure Kalem, üçüncü inen sure Müzzemmil, 4 üncü sure Müddessir 5. sure fatiha devam ediyor. Yani okunamaz dedikleri ayet vakıa 46. sırada inen ve 79. ayette bu surenin içinde o zamana kadar inen 45 sure nasıl olmuş da okunmuş?  Abdestle ilgili hiçbir açıklama ve yasak yok. 45 sureyi Hz. Peygamber’imiz nasıl okumuş veya okutmuş, sahabeler nasıl okumuş?

Çok sayıda sahabeye Müslüman olurken, “Gel abdest al, gusül yap, sonra Kur’an’ı oku” diye hiçbir kaynakta delil yok. Hz. Ömer’in Müslüman oluşunu çok kaynak kitap anlatır. “Ömer abdest al, gusül yap sonra Kur’an’ı oku.” Denmemiş. Hemen Kur’an’ı okuyup tartmış, sorgulamış, Müslüman olmuş.

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla