29/Ankebut 51, “Kendilerine
okunmakta olan kitabı/Kuran’ı
sana indirmemiz onlara yetmemiş
mi? Elbette iman eden
bir kavim için onda/Kuran’da
rahmet ve ibret vardır.” Eğer
bibine Kuran ve ayetler yetmiyorsa
ona ne getirseniz,
ne verseniz yetmez. İnanan,
Müslüman’a, Kuran yetmesi
lazım, çünkü, Kuran, H.z.
Peygamberin nübüvvet mucizesidir.
Peygamberlere verilen
mucizeler, kendi zamanlarında
geçerlidir. Ama, Kuran, mucizesi
kendisinden sonraki, tüm
zamanlara da geçerlidir. Rivayete
göre Nebimizin şöyle
dediği nakledilir. “Allah bazı
farzlar vazetmiştir, onları aşmayın,
bazı hadler/sınırlar koymuştur,
onlara da yaklaşmayın,
bazı şeyleri haram kılmıştır,
onları yapmayın, bazı şeyleri
de unutmaksızın size rahmet
olması için hatırlatmamıştır,
onları da araştırmayın.” ( Mahmut
Ebu Reyye , Muhammedi
sünnetin aydınlatılması.) Yine
başka bir rivayet, “Ey insanlar,
ateş tutuşturuldu ve karanlık
gecenin parçaları gibi, fitneler
yakınlaştı. Allah’a yemin ederim
ki, aleyhimde tutunacak bir
şeyiniz yoktur; Kuran’ın helal
kıldıkları dışında bir şeyi helal
kılmadım. Kuran’ın haram kıldıkları
dışındakileri de haram
kılmadım.” ( İbni Hişam, siret
4.) Yine dört tane ayrı hadis
kitabından gelen rivayete göre,
“Allah’ın, kitabında helal kıldığı
helal, haram kıldığı da haramdır.
Hakkında sustuğu ise
serbesttir, Allah’ın serbest bıraktıklarını
kabul edin ve bilin
ki, Allah hiçbir şeyi unutucu
değildir.” (Ebu Davut K. Etime
39 = Tirmizi K.Libas 6 = İbni
Mace K. Etime 60 =El Müracaat
20) deniyor ki, Peygamberimiz
döneminde hadis yazdırmadı,
çünkü Kuran’la hadis karışır
diye yazdırmadı diyenlere şunu
sormak gerekmez mi? Peygamber,
Kuranla, karışma tehlikesi
ortadan kalkınca hadisleri yazın
diye bir, hadisi ve sözü
var mı? Bunun cevabını da Allah,
Kuran’da veriyor, 45/Casiye
6, ”İşte sana gerçek olarak
okuduğumuz bunlar, Allah’ın
ayetleridir. Artık, Allah’tan
ve O’nun, ayetlerinden sonra
hangi hadise/söze inanacaklar.”
Yani, bu ayet, daha ayete de
inanıp teslim olmayanın, imanının
ne önemi vardır.

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla