ŞİRK NASIL KOŞULUR?

Halbuki Müslüman, tavırlarını yaratılmışların
söz ve hallerinden değil, Allah’ın kitabı ve Onun
Resulünden öğrenerek belirlemelidir. Şimdi bakalım
gerçek neymiş, 29 / Ankebut 51, “ Kendilerine
okunmakta olan kitabı sana indirmemiz onlara
yetmemiş mi? Elbette iman eden bir kavim için
onda rahmet vardır.” 36 / Yasin 22, “ Bana ne
olmuş ki, beni yaratana ibadet etmeyecekmişim.
Halbuki hepimiz Allah’a döneceğiz.” 45 / Casiye
6, “ Artık Allah’tan ve Allah’ın ayetlerinden sonra
hangi (Hadise) söze inanacaklar.” 39 / Zümer 36,
“ Allah kuluna kafi değil mi? Seni, sizi Allah’tan
başkalarıyla korkutuyorlar…”
Şöyle sanılmasın, şirk koşarken Allah, ikidir,
üçtür, beştir ,ondur, yüzdür gibi veya Allah yoktur,
hayır, ortak koşmak böyle olmuyor, Allah’ın
sıfatını ve yapacağı işleri, Allah dışında diğer
yaratılmış olan varlıklarda da görüp bilmek, inanmaktır.
Çevrenizdeki yatırlara, veli denen kişilerin
mezarlarına veya şeyh denen şahısların
yanına varanları bir dinleyin ne diyorlar. Üç aşağı
beş yukarı yaklaşık olarak onlardan şöyle istekte
bulunuyorlar. Bir hastalığı için iyileşmesini,
işinin rast gelmesini, oğluna iyi bir gelin, kızına
iyi bir koca, ben geçen sene geldim burada dua
ettim ev aldım, araba aldım, şu işim şöyle oldu
gibi sözler söylenmektedir. Bunların yüzü suyu
hürmetine, hatırına Allah duamızı kabul ediyor
diyorlar. Dikkat edersek hiç bir kimse burada da
Allah’ı inkar eden yok ya ne yapılıyor, direk sadece
Allah’tan isteyecekleri dua ve işleri, Allah’ın
yanına (sözde ) hatırlı, saygın, yüzü suyu hürmetine
kişileri Allah’la aralarına aracı koyuyorlar
mesele bu,yapılan budur. 2/ Bakara 186, “ Kullarım
sana, Beni sorduklarında söyle onlara, Ben çok
yakınım, Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine
duasına karşılık veririm. O halde kullarım da
benim davetime uysunlar ve Bana inansınlar ki,
doğru yolu bulalar.”
Şöyle düşünülüyor herhalde, müşrik olma için
yalnız Mekkeli mi olmak gerekiyor? İnsanlar zannediyor
ki, yalnız Mekkeliler müşrik idiler, hayır
Allah Kuran’da şirk koşanları hem Mekkelilerden,
hem de diğer başka kavim ve milletlerden
örneklerde vermektedir. İbrahim, Musa, Nuh, Salih
(a.s.) gibi, Peygamberlerden de, misaller veriyor.
Allah rızası için şimdi vereceğim şu misallerden
ve ayetlerden, Dünya da ve Türkiye de sayılı
birkaç kişiden başka gündeme getiren var mı?
BÜYÜK ŞİRK: Herhangi bir şeyi Allah’a denk
tutup, Allah gibi onlardan korkmak, onların huzurunda
sevgi ve saygıda tazim ederek, el pençe
divan durup onların sözlerini, Allah’ın emri
gibi saymak, kutsallaştırmak veya onların sözlerini
Allah’ın sözlerinin önüne geçirmek, yani
falan mezhebe, falan alime, falan ulemaya, ve
tarikatımıza, şeyhimize göre şöyle demektir. 10 /
Yunus 104, “ De ki: Ey insanlar, Benim dinimden
şüphede iseniz bilin ki, Ben Allahın yanında sizin
taptıklarınıza tapmam, fakat ancak sizi öldürecek
olan Allah’a kulluk ederim. Bana müminlerden
olmam emir olundu.” 7/ Araf 194, “ Ey kafirler,
Allah’ın yanında taptıklarınız sizler gibi kullardır,
eğer doğru iseniz onları çağırın da size cevap
versinler.” Diğer bazı ayetler, 6/ Enam 56, 25 /
Furkan 43, 26 / Şuara 213 gibi.

#kemalyavuz

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla