SİYASET KİTABINDAN

‘’Barış’a ….
Nükleer savaşların yokluğunu BARIŞ
Zanneden tüm batı POLİTİKACILARINA,
Ve on yılda bir umutları tükenen ,
Tüm TÜRK POLİTİKACILARINA
Feyyaz KÖKSAL
1920 yılında Kayseri İli İncesu İlçesinde doğdu. İlk ve Orta okulu Kayseri de okudu. Türkiye ve yurt
dışında yüksek tahsilini yaptı. Devlet kurumlarında çalıştı.1961 de Kurucu Mecliste görev aldı. 1965 te
ülkemizde yapılan genel seçimlerde Kayseri Milletvekili olarak Adalet Partisinden Türkiye Büyük
Millet Meclisine girdi. 1988 yılında vefat etti. ( Kaynak Mehmet SARI 2005 İncesu’ dan Açılan Pencere
Sh.56)
Değerli okurlarım,
Rahmetli Feyyaz KÖKSAL’ın 1984 yılında Ankara da yayınladığı ,
‘’ Batı’da, Mustafa Kemal’de,Modern Fizik’te ,Kur’an da SİYASET’’ kitabından kısa alıntıyı günümüz
gerçekleriyle örtüştüğü için sizlerle paylaşmak istedim.Sh.52
‘’ Mustafa Kemal; çağının politika anlayışının tefrika (ayırım) politikasının, dost düşman ayrımının
etkisinde kalmamıştır. Siyasal kararlarının hiç birinde düşmanlık hissiyle hareket etmemiş ve ayrıcılıklı
dostluğunda etkisinde kalmamıştır. O’ sabit müsbet politikasıyla bir an evvel Misakı Milli
buyruklarının kabulü ile herkesi dost kabul edeceğini ilan etmiştir. (1 Mart 1922) Aynı sayfadan bir
başka parağrafta;
Eğer O, politikasını dost düşman ayırımına istinat ettirseydi düşmanının yok olmasıyla, O’nun
politikası da sona ererdi. Buda görünürde tarafsız idarenin ve bürokrasinin zaferi olurdu..Milli
Mücadele ise yalnız ve yalnız askeri bir zafer olarak kalırdı.Mustafa Kemal’in politikası devam
etmiştir.Milli Mücedeleden hemen sonra sulh sağlanmıştır.
Politikanın vahdet ( birlik), sulh (barış) la eş anlamda olduğu yerde politika devam eder. Zafer yada
mağlubiyet politikanındır.Sulh ve vahdet politikanındır.Politika barışı sağlar.Politika barıştan sonrada
yine barış içindir..Mustafa Kemal’ın her zaman politikası vahdet içindir, sulh içindir..’’Aynı kitabın
56.sayfasında;
‘’Kur’a na rağmen bölünmüş fırka fırka olmuş Müslüman Türklerin vahdeti (birliği) için,sulh (barıŞ)
İÇİNDE BİR ARADA YAŞAMALARI İÇİN DİNİN günlük siyasette kullanılmaması gerekir ….’’
Değerli okurlarım, Mustafa Kemal Atatürk’ten sonra ülkemizde birçok politikacı gelip geçmiştir.
Elbette hepside bu ülke için bir şeyler yapmanın çabasında olmuşlardır. Kimileri kimileri tarafından

sevilmiş kimileride eleştirilmiştir. Ne zaman Yüce Dinimiz siyasete alet edilmeye başlanmış o zamanlar
siyasetin kariyeri düşmüş ülkemizde sıkıntılar yaşanmıştır. İyiler daima anılır, Kimileri;
‘’İyilik nankördür’’ deseler de asla şahsen ben doğru bulmam. Önemli olan samimiyet, iyi niyet
doğruluk, hak ve hakkaniyete ,adalete uymaktır. Devlet malına, yetimin hakkına, insan haklarına
saygılı olmak siyasetin duayenindendir.
İzninizle ve kısaca bir anımı daha paylaşayım;
1967 nin sonbaharıydı. Mardin İli Nusaybin İlçesi Yolbilen Köyünde tek başıma öğretmendim. Köyde
bir kavga çıktı. Bir delikanlı köy ortasında öldü. Kavga büyüdü 8-10 hane köyü terk etti. Kalan aileler
arasında da kırgınlıklar zaman zaman tartışmalar oluyordu. 1968 in bahar günleriydi. İlçe Kaymakamı
Ergun DOĞANAY yanında belediye başkanı Kemal GÖZE ve üç beş bürokratıyla bir akşamüzeri okula
geldiler. Köylüleri topladılar. Husumetin kızgınlığın ve kırgınlığın kaldırılması için çabaladılar. Uzun
süren konuşmalardan sonra köylülerden bir söz alarak.,
-Kaymakam Bey bizler cahiliz köylüyüz, okumamız yazmamız pek yok bizlerin kusuruna bakmayınız
,köyümüzde bir hatadır oldu,inşallah bundan sonra olmaz , asıl mesele Ankara da mecliste çıkan
kavgadır.Onlar okumuş adamlar, akılı insanlar Bizlerin vekilleri ..v.b.. şeyleri söylemişti. Toplantıdan iki
üç gün önce Mecliste Milletvekilleri arasında kavga çıkmıştı. Köylülerde radyodan dinlemişlerdi…Bu
yazıya oturunca o sözler kulaklarımda çınladı..
Siyasilerimizin sen ben kavgasına artık son vermeleri gerekmektedir. Siyaetin kaygıları hiçbir zaman
hırçınlığı, karşısındakileri aşağılamayı, hor görmemeyi getirmemelidir. Boşa dememişler;
‘’Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.’’ Diye …
Feyyaz KÖKSAL’ın yukarıda bahsettiğim alıntı yaptığım SİYASET kitabını şu günlerin aktif tüm
siyasilerimizin okumalarını tavsiye ederim.. Kalın sağlıcakla.

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla