SORU- CEVAP -19 –

 

 

 

 

 

 

Kaf ve Nas sureleri arasındaki sureleri
bir gecede okuduğunu söyleyen birisine
İbnMesud şöyle der: “Desene şiir döktürmüş
gibi döktürmüşün.”
Böyle anlamını anlamadan okumak
insana fayda ve sevap vermez. Kur’an’ın
manalarını düşünen kalbe iyice yerleştirmelisiniz.
Soru: Kur’an başka kaynaklara bakılarak
mı açıklanır?
Cevap: Kur’an ayetleri birbirini açıklayan
ayetlerle anlaşılır ve açıklanır.
“Elif lam Ra: Öyle bir kitaptır ki her
şeyi bilen her şeyden haberi olan Allah
tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış, çok
boyutlu ve anlaşılır olarak açıklanmış bir
kitaptır.” 11/Hud, 1
“Öyle bir kitap ki, ayetleri Arapça olarak
ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.” 41/
Fussilet, 3
Buradaki arabiyyen açık ve anlaşılır
demektir.
“Onlar senin önüne nasıl bir temsil
ve anlatımla çıkarlarsa çıksınlar, onun
karşılığında sana gerçeği ve doğrusunu
daha açığını getiririz.” 25/Furkan, 33
“Doğrusu biz Kur’an-ı ayrıntılı bir şekilde
açıklayarak insanlar ders alsınlar
diye anlattık.” 25/Furkan, 50
Kur’an’ın öğretilmesi de açıklaması
da Allah’a aittir. Kur’an kendi kendini
açıklar. Başka kitaplara ve tefsirlere
gerek olmadan. Tefsirler ibve olmadan
sadece bulundukları zamana bağlıdır.
50-100 sene sonra şartlar anlayışlar alet
edevat değişir.
“Kur’an-ı Rabbin öğretti 55/Rahman,
2
“Şüphesiz Kur’an-ı toplamak ve okutmakta
bize aittir.” 75/Kıyamet, 17
“O halde Biz onu okuduğumuz da,
sen sadece onun okunuşunu takip et.”
75/Kıyamet, 18
“Sonra elbette şüphen olmasın ki
Kur’an-ı açıklamak da bize aittir.” 75/Kıyamet,
19
Kur’an sadece açıklanan, yorumlanan,
izah edilen bir kitap değildir, aynı
zamanda açıklayan, yorumlayan ve izah
eden bir kitaptır.
Soru: Namazın kazası var deniyor. Namazın
kazası var mı?
Cevap: bunları önce ayetlere bakarak
cevaplayalım.
Kılınmamış namazların yerine kaza
adı altında kılınan namazlar geçirilmiş
olan namazın yerine geçmez. Önce yapılması
gereken, Allah’a tevbe edip pişman
olunması gerekir. Öncelik Allah’a
güvenip teslim olmak, Allah affedeceğini
açılıyor, şüpheye düşüp de affeder
mi, etmez mi diye düşünmeyiniz.
“Eğer herhangi bir şeyden korkarsanız
namazlarınızı yürüyerek, yahut dinmiş,
binitli olarak namaz kılın. Güvene
kavuştuğunuz zaman, siz bilmezken Allah’ın
size öğrettiği şekilde anın namaz
kılın.” 2/Bakara, 239
Bakara 239. Ayette Eğer herhangi bir
kötülük, korku olumsuzluk, mazeret
oluşturduğunuzda, namaz vakti içinde
ama ya yürüyerek veyahut çeşitli binitlere
binili olarak kılınır, hayvan, araba,
uçak, gemi ve bunun gibi binitler. Eğer
namazın kazası olsaydı, korku geçtikten
sonra namazı kaza edin derdi. Denmemiş
ve vakti içinde eğer bu şartlar oluşursa
binitli ve yürüyerek namaz kılınacaktır,
buyrulmuştur.
“Yer yüzünde sefere çıktığınız zaman,
kafirlerin size kötülük etmelerinden endişe
ederseniz, namazı kısıtlamanızda
size bir günah yoktur.” 4/Nisa, 101
“Sende içlerinde bulunup onlara namaz
kıldırdığın zaman, onlardan bir
kısmı seninle beraber namaza dursunlar,
silahlarını yanlarına alsınlar, böylece
namazı kılıp secde ettiklerinde diğerleri
arkanızda olsunlar. Sonra henüz namazını
kılmamış olan bu diğer grup gelip
seninle beraber namazlarını kılsınlar ve
onlar da ihtiyat tetbirlerini ve silahlarını
alsınlar.” 4/Nisa 102

#kemalyavuz

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla