SORU CEVAP 2

Soru: Allah’ın kendine ait olan dini tamamlanmış mı?

Cevap: “Rabbinin sözü (dini) doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. Allah’ın sözlerini dinini değiştirecek hiç kimse yoktur…” 6/Enam, 115

“…Bugün size dininizi ikmal ettin, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam’ı seçtim.” 5/Maide 3

Allah’ın gönderdiği dini tamamlanmıştır. Gönderdiği din de eksiksiz ve fazlasız olduğu gibi Kur’an’dadır. Başı sonu belli olan, Hz. Peygamber’den emanet edilen kitabımız Kur’andır. Öyle ise insanlar Kur’an’la yetinip dinlerini Kur’an’dan öğrenmelidirler. Dinde eksiklikte fazlalıkta yoktur. Şunlar Kur’an’da yoktur, bunları da din olarak biz söylüyoruz inancı şirke düşürür.

 

 

Soru: Din yönünden İnsanlar neyden sorumludur?

Cevap:“Doğrusu Kur’an, sana ve kavmine (ümmetine) bir öğüttür. İleri de (ahirette) Kur’an’dan sorumlu tutulacaksınız.”43/Zuhruf, 44

“İşte onun için sen (tevhide) devlet et ve emrolunduğu gibi dosdoğru ol. Onların heveslerine uyma ve de ki: Ben Allah’ın indirdiği kitaba (Kur’an’a) inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. Allah bizimde Rabbimiz, sizinde Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz de sizindir. Aramızda tartışabilecek bir konu yoktur…” 42/Şura, 15

“Resulüm şüphesiz biz bu Kitab’ı sana, insanlar için hak olarak indirdik. Artık kim doğru yolu seçerse kendi lehinedir, kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur. Resulüm sen onların üzerinde vekil değilsin.” 39/Zümer, 41

“Siz haddi aşan kimseler oldunuz diye sizi Kur’an’la uyarmaktan vaz mı geçelim.” 43/Zuhur, 5

“Kendilerine okunmakta olan kitabı sana indirmemiz onlara yetmemiş mi? Elbette iman eden bir kavim için Kur’an’da rahmet ve ibret vardır.” 29/Ankebut, 51

Soru: Din konusunda Kur’an yeter mi? Her şeyi açıklar mı?

Cevap: “…Biz o kitapta (Kur’an’da) hiç bir şeyi eksik bırakmadık…” 6/Enam, 38

“Andolsun ki biz Kur’an’da insanlar için her çeşit misale yer vermişiz.”(30/Rum, 58 – Ayrıca 17/İsra, 89 – 18/Kehf, 54

“Andolsun ki biz, öğüt alsınlar diye bu Kur’an’da insanlara her türlü misali verdik.” 39/Zümer, 27

Soru: Allah kullarına kafi değil mi yetmiyor mu?

Cevap:“Allah kuluna kafi değil midir? Seni Allah’tan başkalarıyla korkutuyorlar…” 39/Zümer, 36

“Göklerde ve yerde ne varsa, Allah’ındır. Dinde yalınız Allah’ındır. O halde Allah’tan başkasından mı korkuyorsunuz? 16/Nahl, 52

“Size ne oluyor ki, Allah’a büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz?” 71/Nuh, 13

#kemalyavuz

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla