SORU- CEVAP -48-

 

 

 

 

 

 

“Besmele ile başlamayan her iş güdüktür.”
İnsanlar bu tedbiri almazlarsa iradelerini
şeytana, cin ve insan şeytanlarına
teslim etmiş olurlar. Euzübesmeleyi hem
Kur’an okumaya b aşlarken hem de hayatımızın
bütün alanlarında bir işe başlarken
okuyarak Allah’a sığınmalıyız.
De ki diye başlayan bir emir vardır. Bu
ben söylemiyorum, bu söz bana ait değildir.
Ben sadece emir kuluyum, varsa bir
itirazınız, bana değil, Allah’a söyleyin, de
ki emrinin gerçek sahibi Allah’tır.
Burada cinlerden bahsedilirken şunu
açıklayalım. Halk arasında cinlerin gaybı
bildiğine inanılır. Cinler gaybı bilmezler
bunu Allah Kur’an da açıklıyor.
“Süleyman’ın ölümüne hükmettiğimiz
zaman, Süleyman’ın öldüğünü ancak
değneğini yiyen bir ağaç kurdu gösterdi.
Çürüyüp yere düşünce, Süleyman’ın
cesedi de yere düştü. Anlaşıldı ki cinler
gaybı bilmiyorlar. Cinler gaybı bilselerdi o
küçük düşürücü cezaya katlanmazlardı.”
34/Sebe, 14
“Anlaşıldı ki gerçekte bizler gaybı bilmiyormuşuz.
Yeryüzündekilere kötülük
mü murat edildi, yoksa rableri onlara bir
hayır mı diledi.” 72/Cin, 10
Surenin iniş sebebi ile ilgili bir rivayet
anlatılır. Bunun Kur’an’a göre bir dayanağı
yoktur ve hurafe bir anlatımdır. Hz.
Peygamberimize güya Lebid b. Asam
isimli bir Yahudi’nin büyü yaptığı hem
bazı tefsirlerde hem de İslam’ı anlatan çeşitli
dini kitaplarda anlatılır. Bu hurafelere
inanıp kitaplarına yazanlar ve bunları
okuyup anlatanlar, Allah’ın peygamberini
tüm düşmanlarından kuruduğunu ve
hiçbir kimse bu yönlü peygambere zarar
veremeyeceğini de bilmeleri gerekirdi.
Hz. Peygamberin Fetanet sıfatı gereği,
gafletten, sihirden uzak olacağının delilidir.
Ayrıca şu ayetler de açıklıyor.
“Siz büyülenmiş bir adamdan başkasına
uymuyorsunuz.” 17/İsra, 47
“Baaaaksana senin için ne türlü benzetmeler
yaptılar, bu yüzden saptılar, artık
doğru yolu bulamayacaklar.” 17/İsra,
48
Demek ki, Yahudi Lebid b. Asamın
büyü yaptığı doğru değilmiş. Birileri sureleri
okuyor ve okutturuyor. Fakat amacına
uygun mu? Nasıl ve niçin okunmalıdır
onunla ilgili bir bilgileri yoktur. Bu sureler
ve ayetler sadece kitabın sayfalarını doldursun
diye gönderilmemiştir. Biz insanlar
bundan ders alıp hayatımızı ona göre
yaşayacağız. Bu yaşamın içinde yaptığımız
Allah’ın emrine uygun doğru amellerden
sevap yanlış ve hurafe yaşantı ve
amellerden de günah kazanırız. Allah bizim
anlamamızı ve Kur’an’a uygun iman
amel etmemizi istiyor. Sapıtıp cehenneme
düşmemizi itemiyor. Hiçbir kimse büyü
ile insan hayatının akışını değiştiremez.
Böyle bir şeye inanmak, Allah’ın gücünü
ve insanın sorumlu olduğunu inkar edemez.
Burada şu konuya anlayalım. Allah’a
sığınılması istenilen şeyler insanların
ürettikleri şeylerdir. İnsanlar bir kötülüğü
üretiyor, düşünüyor onun etkisine kapılıyor.
Çünkü Allah’ın yarattığında hiçbir
şer veya kötülük yoktur. İnsanlar o şeyi
üretiyor, etkisine inanıyor ve şer olduğunu
düşünüyor.
NAS SURESİ
Bismillahirrahmanirrahim.
1) De ki: Sığınırım Rabbine insanlığın
2) İnsanlığın Melikine sahibine sığınırım.
3) İnsanlığın İlahına sığınırım
4) İnsanlığa gizlice vesvese verenlerin
şerrinden
5) İnsanlığın kalplerine devamlı vesvese
verenlerin şerrinden
6) İster görünen ister görünmeyen, insan
ve cin şerrinden Allah’a sığınırım
Nas Suresi Kur’an da ki sıralamada
114. sırada en sonda yer alır. Nüzul, iniş
sırasına göre ise 21. Sırada yer aldığı rivayeti
vardır. Mekke’de indirilmiştir.

#kemalyavuz

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla