SORU- CEVAP 63

“Allah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın.
Ana babaya, akrabaya, yetimlere , yoksullara, yakın
komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya,
elleriniz altında bulunanlara, (hizmetçilere9 iyi davranın.
Allah kendini beğenen ve böbürlenenleri sevmez.”
4/Nisa, 36
“Haksızlıkla yetimlerin mallarını yiyenler şüphesiz
karınlarına ancak ateş tıkanmış olurlar. Zaten onlar
alevli ateşe gireceklerdir.” 4/Nisa, 10
Kendisi de bir yetim olan Hz. Peygamber’in şöyle
dediği buyurduğu rivayet ediliyor.
“Yetimin ağlamasından arş titrer.” Yine şöyle buyurmuş
“Ben ve yetime arka çıkan, cennette şu iki parmağım
gibi yan yana olacağız.”Buhari talak 26=Müslim
Zühd 42=Tirizi
Şu hadisleri de rivayet olarak sunalım.
“Ey Yüce Allah’ım! Şu iki horlanan yetim ve kadının
haklarını gereğince koruyamayacağım diye korkmaktayım”
“Müslümanların en hayırlısı evleri yetime ikram ve
itibar edilen ev, en kötüsü de yetime kötülük ve eziyet
edilen evdir.”
Babasız çocuğa öksüz, annesiz çocuğa öksüz, anneden
ve babadan yoksun olan çocuğa yetim denir. Kocasından
yoksun kalan kadına da yetim denir. Yetim
kimsesiz, sahipsiz ve yalnızdır.
BAKARA SURESİ
Allah, izin verirse ve nasip olursa, Bakara suresinden
bazı ayetlerin insanlığı ve özelde de Müslümanları
nasıl uyardığını sizlerle paylaşmaya çalışacağım.
Bakara suresinin konularına göre ayetleri ortalama
şöyle sıralayabiliriz. Kuran, Allah, tarafından gönderildiği
ve doğruluğunda kuşku, şüphe ve çelişki
olmayan kitap diye tanıtılıyor. Müminler için bir
hidayet rehberi olduğunu belirtiyor. Arkasından kafirlerin,
sonra münafıkların sıfatları anlatılıyor. Sonralarında
ise Yahudiler ele alınmış, Musa (a .s.) ile
olan münasebetler, İbrahim ve İsmail ( a.s. ) ile olan
hadiseleri anlatılıyor ve Kabe’nin inşası hatırlatılmış
ve İslam’a davet emri verilmiştir. Ahkam ayetleri,
insanlar arasındaki münasebetleri düzenleyen hükümler
getirilmiş, iman ve ibadetlere ait esaslar ortaya
konulmuş, kısas, vasiyet, oruç, haram kazancın
yasaklanması, vakit ölçüleri, savaş, hac ve umre,
talak yani boşanma, iddet , savaşta ve barışta namaz,
erkeklerin eşlerine yapacakları vasiyetler, boşanmış
kadınların nafakaları ve cihat gibi konuların
nasıl yapılacakları hükümler getirilmiş, Peygamberin
ve müminlerin, Allah’a, Meleklerine, kitaplarına,
peygamberlerine, Ahret gününe imanı ve müminlerin
bazı dualarına yer verilmiştir. Yine Adem (a. S.) ile
İblis kıssası anlatılarak, Adem’in günahını itiraf edip
adam olmanın sembol ve modelini, İblisin ise günahını
savunup şeyten olmanın sembol ve modelini
bizlere anlatarak kıssadan hissemizi almamızı
açıklar. Adem’in günah işleyip, günahına tövbe edip
affedildiğini, Musa’nın elinden bir kaza cinayeti çıkar
ve sonucu tövbe edip kendisine yed-i Beyza kazanmasına
sebep olur. Sure İslam ahlakının sistemini
insanlığa ve toplumlara yerleşmesini ve korunmasını
ısrarla ister. Kuran kendisinin LARAYBEFİH olduğunu,
yani kendisinde ve içinde şüphe ve çelişki
olmayan kitap olarak açıklamasına rağmen, İslam
tarihine ve bugünkü Müslümanların birbirleri ile
çelişmeleri, tutarsızlıkları, çeşitli mezheplerin, tarikatların,
cemaatlerin, grupların birbirleri ile çelişmeleri
Kurandan uzaklaşmalarının birer açık delili değil de
nedir? Güya herkes kendisinin Kurana, uyduğunu
söylüyor, ama birbirleri ile çelişiyorlar.

#kemalyavuz

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla