KUREYŞ ( Lİ İ LAFİ KUREYŞ’İN) SURESİ

Sure, ismini ilk ayetinden alır. Kureyş kabilesi, Kabeye baktıkları için, bütün Arap onlara saygı gösteriyordu. Bunun içinde, yazın Taifin serin yer...

BİR İNSANI NASIL RAB EDİNİRİZ

Bu  sorunun  cevabını  Allah  Kuran’da  şöyle  veriyor.  Pek  çok  ayette  geçen  mindunillah  ifadesi,  şöyle  uyarıyor,  Allah’ın  yanında  ama  All...

105. FİL (ELEMTERE) SURESİ -2-

Yani, adalete, haklıya, kamuya ki, kamu hakkı Allah hakkıdır, karşı olmanın sonucu, çeşitli, akla gelmeyen ve bilinmeyen Allah’ın çeşitli askerleriy...

HİDAYET

Hem Doğru Yol ‘hem de Doğru Yolu gösterme, Doğru Yol kılavuzluğu anlamına gelen Hidayet  ilk Peygamberle gönderilen  din İSLAM manasına da kullanılmak...

Zaman su gibi akıp gidiyor

Hepimizin ortak şikâyeti olmaya başladı; zaman su gibi akıp gidiyor ve neredeyse gün yetmiyor. Bu akıp giden zamanı durduramayacağımıza göre bize iki ...

BAKARA SURESİ -22-

Bunu, ben değil, Allah, açıklıyor bakalım, 14/İbrahim 18 “Rablerini inkar edenlerin durumu şudur. Onların amelleri, fırtınalı bir günde rüzgarın şid...

BAKARA SURESİ -21-

Mesela, sizi Allah’a götüreceğim, yaklaştıracağım, elinizden tutacağım, size şefaat edeceğim, doğru yolu ben gösteririm, imdadınıza yetişirim, ahret...

BAKARA SURESİ -20-

İnsanlığın, en fazla ayağının kaydırılıp tuzağa düşürüldüğü yalan ve avuntulardan birisidir. Allah, bu konularda, insanlığı uyarıp, ikaz etmesine r...