YASİN SURESİ NASIL OKUNMALIDIR?-7

 (39/ Zümer 43 de. Yoksa onlar Allah’ın yanında başka şefaatçiler mi edindiler? De ki: Onlar hiçbir şeye güç yetiremezler ve akıl erdiremezlerse de mi şefaatçi edineceksiniz. Ve 39/ Zümer 44 de ise şöyle buyuruyor.”Şefaat bütünüyle (parça değil)Allah’ındır. Göklerin ve yerin mutlak sahibi Allah’ındır. Sonra O’na döndürüleceksiniz.”Şefaat. Peygamberlerin Allah’ın insanlığa gerçek şefaati olan Vahyi iletmeleridir. Müşrikler Allahın yanında çeşitli şefaatçiler ediniyorlar ve bunlar bizim şefaatçilerimiz diyorlar, ama Allah’ta bu ayetlerle cevap veriyor. Zaten şöyle bir düşünürsek olay çözülür. Eğer günahları affettirme olarak şefaat olsaydı, o zaman kitaba ve peygambere gerek olmazdı, herkes herkesi kurtarır ve hesap, ahret olmazdı. Ya Allah’a, peygambere ve kitaba inanır, teslim oluruz, ya da Allah’a, peygambere ve Kuran’a ters ve zıt olan rivayetlere teslim olacağız. Allah, Kuran da çelişki olmadığını açıklıyor.  2/Bakara 2. Ayet’te “O kitap Kuran onda sala şüphe yok’tur. Kuran muttakiler, sakınanlar ve arınmak isteyenler için bir yol göstericidir.”Laraybe fih çelişki olmayan kitap demektir.           Bir peygamber Allah’ın  kitabına zıt aykırı bir söz söylemez, ama ne yazık ki, peygamberi Allah’a ve Kuran’a aykırı söz söyletiyorlar. (Yine 40/ Mümin 66. Resulüm. De ki: Bana Rabbimden apaçık deliller gelince, sizin Allah’ın yanında o taptıklarınıza kulluk etmem bana yasaklandı ve bana alemlerin,  Rabbine teslim olmam emredildi.)   24. İşte o zaman ben apaçık bir sapıklığın içine gömülmüş olurum.  25. Şüphesiz ben, Rabbinize inandım, beni dinleyin. (Azgınlar bu sözleri dinlemeyip, o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği sırada ona.)                                                                                  26. Gir Cennete denildi. O adam dedi ki: Ah keşke kavmim bir bilseydi.                                                                                     27. Rabbimin,  beni  bağışladığını  ve  beni ilahi ikrama mazhar olanlardan kıldığını

  1. Biz onun ardından milletini helak etmek için üzerlerine gökten her hangi bir ordu indirmedik ve indirecek de değiliz.(Allah yardımını, koyduğu yasalara göre yapar ve Müminlerin kalplerini takviye ve psikolojik, rahatlama yönüyle yapar. Mesela şu ayetlerde ki gibi.) ( 8/ Enfal 10. Çünkü Allah bunu meleklerle yardımı sadece yardım olsun ve bu vesileyle içiniz ferahlayıp,  moraliniz düzelsin diye yaptı. Zaten garantili zafer yalnız Allah tarafındandır. Çünkü Allah mutlak galiptir ve her hükmünde tam isabet sahibidir. Yine 8/Enfal 11,44,  Ayetler gibi.                                                                                                                                              29. Onları helak eden ordu gerekseydi, tek bir çığlık yeterli olurdu ve birdenbire sönüverirlerdi. ( Onları cezalandırmayı isteseydik bir ordu değil, tek bir çığlık yeterdi.)   30. Ne yazık o kullara ki: Onlara bir peygamber gelmeye görsün, ille de onunla alay etmeye kalkışırlar.

#kemalyavuz

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla