YASİN SURESİ

Yasin suresinin 5 veya 6. Yıllar da Mekke’de indiği rivayet edilir. Sure, ismini iki harften oluşan ilk ayetten almıştır. Yasin genellikle Ey İnsan manasına geldiği kabul edilir. Allah Kuran da Yasin suresinde özetle şu konuları açıklıyor. 1 ve 12. Ayetler, Kuran’ın hikmet dolu ayetlerin olduğunu  ve  Hz .Peygamber’in  de,  peygamberlerden  olduğunu, doğru yol üzerinde olduğunu ve  Kuran’ın  Allah’tan  indirildiğini, ataları uyarılmış, fakat gaflete dalmış, kendileri de ataları gibi gaflete dalmış, onun için de ayetlere teslim olmadıkları için, cezayı hak ettikleri ve uyarılsalar da fark etmeyeceği, ancak Kuran’a uyanların kurtulacağı müjdesinin verildiği açıklanıyor. 13 ve32. Ayetler de  bir toplumda onlara gönderilen peygamberlerin  ve  Allah’a teslim olmuş bir insanın mücadelesinin ve toplum tarafından kınandığını ve taşlanarak öldürüldüğünü, Allah’ın o adamı cennete aday kıldığını ve ne yazık ki toplumların peygamberlerini alaya aldıklarını açıklıyor.33 ve 50. Ayetler arasında, ölü toprağın, yağmur ve sıcaklıkla tekrar canlanıp, hayat bularak, çeşitli bitki ve ağaçların canlandığını, Güneş  ve Ayın bir kanuna göre yörüngesinde döndüğünü, gecenin ve gündüzün bu hareketi  sonucu oluştuğunu, Allah’ın emanet olarak verdiği  rızıklardan  hayra sarf  edilmesini  istiyor.    51 ve67. Ayetlerde insanların, kabirlerinden,  kaldırılarak, Rablerinin  huzuruna Ahrete getirilecekleri,  insanların  bizi  kim  kabrimizden  kaldırdı, peygamberlerin  söylediği doğruymuş derler  ve  Cennetlik  olanların  nimetler  içinde  olacakları, Adem oğullarının Şeytana  tapmamalarını  ve  Şeytanın pek çok  insanı kandırabileceğini,  inanmayanların ahrette ellerinin ve ayaklarının yaptıkları şeyleri açıklayacağını, 68ve 83.  Ayetlerde Peygambere  şiir  öğretmedik, Kuran’ın  Allah’tan  gelmiş, açık  bir öğüt  olduğunu, Kuran’ın hayatta olan, diri  sağ  insanları  uyarmak  için  indirildiğini, hayvanları yarattığını, hayvanlarda  çok  faydaların  olduğunu, besin için et, süt ve  binek olarak  faydalanılacağını, insanların  yardım  göreceklerini  umarak, Allah’ın  yanında başka yardımcı ilahlar edindiklerini, insanı  meniden yarattığını, çürümüş kemikleri kim diriltecek diyenlere, insanları  ilk defa nasıl  yarattıysa, yine öyle yaratacağını, yeri  ve  göğü  yaratan  Allah’ın tekrar yaratacağını açıklıyor.  Bir rivayet’te,  Peygamberimizin,  Yasin  suresini  ölmek  üzere olan  insanlara  okuma  ve  hatırlatma  tavsiyesi (Ebu Davud ve İbn Hibban)

Nasılsa  yanlış anlaşılarak, kalpleri  imana ulaşmamış, hayatta ki,  ölmemiş  insanlara  okuyup  duyurun, o insanlar belki  öğüt  alırlar sözü yanlış anlaşılmış  ve  diriler  yerine  ölmüş  olanlara okutulmaya yönlendirilmiştir.                          27/Neml 80 “Bil ki,  sen ölülere işittiremezsin, arkalarını dönüp, giderlerken  sağırlara da  daveti duyuramazsın.”Ayeti görmezlikten  gelinmiştir. Ölüleri  diriltmek, hayatta  olanları  cahillikten  hidayete ulaştırmak  ve  şirke  düşenleri şirkten imana döndürmek anlamındadır. Yasin,  suresini ve diğer  sureleri,  emek  harcayıp, okuyoruz güzel, ama tedebbür ederek okumuyoruz. Yani anlayarak ve  anlamak için okumuyoruz. Anlamadığınız bir ayetten nasıl sevap alacaksınız. Sevabı alabilmek  için  anlayıp ve anladığımızı da hayatımızda uygulayarak, yani  günahtan kaçınıp, şirkten ve hurafelerden uzak  olmakla  ve  Allah’ın  Kuran’ı şu şekilde  okuyun.

#kemalyavuz

 

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla