Etinden  ve  sütünden,  derisinde,  çift  sürmesinden  diğer  işlerimizde  istifade  ettiğimiz  öküz  ve  inek  sığır  cinsinden  bir  hayvan  cinsidir. Bir  şeyi  yarıp  açmak  anlamında,  toprağı  yarıp  sürdüğü  ve  altını  üstüne  getirdiği  için  bu  öküz  isim  verilmiş  olabilir.  Sığır  cinsini,  Allah’a  ibadet  niyetiyle  kurban  olarak da  kesmekteyiz,  derisi  üzerine  sanayiler  kurulmuştur.  Bu  kadar  faydalı  olan,  insanlığa  hiçbir  zararı  olmayan  sığır  üzerinden  insanlığın  şirk  koşması  ise,  onu  kötü  inancının  uğruna  kullanması da  ayrı  bir  kötülüktür.  20/ Taha  88. “ Bu  adam,  onlar  için,  böğürebilen  bir  buzağı  heykeli  icat  etti.  Bunun  üzerine,  işte  dediler,  bu sizin de,  Musa’nın da  tanrısıdır,  fakat  onu  unuttu.”    20/ Taha  91.  “ Onlar,  biz  dediler,  Musa  aramıza  dönünceye  kadar  buna  tapmaktan  asla  vazgeçmeyeceğiz.”   20/  Taha  96.  “ Samiri  dedi ki:   Ben  onların  görmediklerini  gördüm,  zira  o  elçinin  izinden  bir  avuç  toprak  alıp  onu  erimiş  mücevheratın  içine  attım.  Bunu  böyle  nefsim  bana  hoş  gösterdi  dedi.”   Samiri  bu  yaptığına  karşılık,  ağır  bir  bulaşıcı  hastalığa  yakalanmış  ve  ömrü  boyunca  insanlardan  uzak  durmak  zorunda  kalmıştır.  2/ Bakara  92.  “ Ant  olsun  Musa  size  apaçık  mucizeler  getirmişti,  sonra  onun  ardından,  zalimler  olarak  buzağıyı  tanrı  edindiniz.”                                                      2/ Bakara  93. “ …inkarları  sebebiyle  kalplerine  buzağı  sevgisi  doldurduk. De ki:  Eğer  inanıyorsanız,  imanınız  size  ne  kötü  şeyler  emrediyor.”

2/ Bakara  54.  “ Musa  kavmine  demişti ki:  Ey  kavmim  şüphesiz  siz  buzağıyı  tanrı  edinmekle  kendinize  zulüm  ettiniz…”  Hz.  Musa’nın  yetiştiği  Mısır  kültüründe  önde  gelen  tanrılardan  biriside  Apis  Öküzü  idi.  Samiri  bu  inancı  Musa’nın  kavmine  taşıyarak  bir  buzağı  heykeli  yapıp  onları  o  heykele  taptırmayı  başardı.  Tarihin  çeşitli  döneminde  kutsal  kabul  edilen  inek  türü  hayvanlar  totem  haline  getirilmişlerdir.  Hindistan da  bazı  insanların  ineği  kutsal  kabul  etmesi,  hala  eski  totem  inancının  bir  devamı  olsa  gerektir.  Dün  ve  bu  gün  onlar  öyle  yapmışlar,  bu  günde  yine  benzeri  yanlış  düşünceler,  felsefe  ve  ideolojiler  insanların  gönlünde  heykelleştirilip  tanrı  halini almaktadırlar. Veli ve evliya sevgisi adı altında  insanların  tanrılaştırılması,  mal,  para,  makam  ve  hurafe  inanışları  bunlardan  bazılarıdır.  İliklerine  kadar  işleyen  buzağı  sevgisini  gönüllerinden  çıkartmak  için  onlara  inek  sığır  kesmelerini  emretmiştir.  Yani  Allah  tanrı  edindikleri  buzağıyı  bizzat  kendilerine  kestirerek  buzağının  tanrı  olamayacağını  onlara  göstermiştir.

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla