Kırk yıl sonra gittim bizim yaylaya
Dereler değişmiş, yollar değişmiş
Artık bir şey ekilmiyor tarlaya
Köyümde yaşayan kullar değişmiş.

Artık yağmaz olmuş o eski karlar
Su azalmış çağlamıyor pınarlar
Bir hastalık gelmiş kurumuş bağlar
Ağaçlar değişmiş, dallar değişmiş.

Çimeninde meleşmiyor kuzular
Koyun sağmaz olmuş kınalı kızlar
Şimdi ötüşmüyor turnalar kazlar
Aylar değişmiş, mevsim değişmiş.

Açmaz olmuş sarı çiçek, menekşe
Kırlarında ne ardıç var ne meşe
Gülüp oynasalar da yok eski neşe
İnsanların yaşantısı bile değişmiş.

Yol yapmışlar her tepenin başına
İşaret vurmuşlar kayasına taşına
Güzelleri, eline yakmıyor kına
Töre başkalaşmış, huylar değişmiş.

Eski sürüler yok, ötmüyor çanı
Deve dikenleri sarmış her yanı
Tarlalardan kaldırmışlar harmanı
Adetler değişmiş, huylar değişmiş.

Kimse kurmaz olmuş kara çadırı
Viran olmuş bizim yurdun tandırı
Taş üretmek için sökmüşler kır’ı
Çehresi bozulmuş, şekil değişmiş.
Pınarlar kurumuş çeşme akmıyor
Eski biteğinden mantar çıkmıyor
Kimse ocağında keven yakmıyor
Töre başkalaşmış, huylar değişmiş.

Maden bulmak için sökülmüş dölek
Dere boylarına yapılmış gölek
Dağlarda ötüşen keklikler tülek
Böcekler değişmiş, kuşlar değişmiş.

Yağmur yağmaz olmuş fırtına dinmiş
Yüksekteki obalar engine inmiş
Yılkı atlarının da nesli tükenmiş
Yaylalar değişmiş, dağlar değişmiş.

Devlet orman ekmiş bazı yaylaya
Rüzgargülü dikmişler bizim tarlaya
Madenlerin zehirleri akıyor çaya
Düzenler değişmiş, yollar değişmiş.

Bomboş kalmış obaların yurtları
Deli çoban zehirlemiş kurtları
Katlanılmaz olmuş yayla şartları
Töreler değişmiş, huylar değişmiş.

Tepedeki koca ardıcı kesmişler
Tüm insanlar yaylalara küsmüşler
Tarlayı ne sürmüşler ne de ekmişler
İnsanların tüm huyları değişmiş.

Yol yapılmış her yaylanın başına
Verilen tüm emekler gitmiş boşuna
Katlanılmaz olmuş kara kışına
Mevsim başkalaşmış, şartlar değişmiş.

Şimdi yaylarda kurallar çok katı
Yol yapılınca satmışlar katırı, atı
Yeni nesil de tanımıyor Ozan Rifat’ı
Şimdi yaylalarda her şey değişmiş.

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla