İslam dininin hükümlerini yalnız Allah koyar. Dinin kaynağını sadece Allah belirler. İslam dininin kaynağı, Allah’ın kitabı Kur’andır. Bir konuya İslam dini diyorsanız, o sadece Allah’a ait ve Kur’an’dan delillendireceksiniz. Yoksa bu da veya bunlar da Kur’an’a uygun demekle, Kur’an’da olmayan bir konuyu Kur’an’a kabul ittirmeye çalışmak, yamamak, yakıştırmak, o konuyu Kur’an kaynaklı yapmaz.
İnsanlığa din gönderen Allah ne gönderdiğini bilir. Ona göre de planını, programını, yaparak dinini ve kaynağı Kur’an’ı kuşkudan, çelişmeden, zıtlıktan korur ve korumuştur. “La Raybe fih” içinde hiç kuşku, çelişki, tutarsızlık bulunmayan bu ilahi kitap konuların önünü kesmiştir. Hatta böyle zıtlıklardan oluşacak her türlü itirazın önüne set koyarak. Eğer çelişme olursa onun din olamayacağını da açıklar. Eğer din diyen olursa cevap hazırdır.
“… Onlar sadece zan ve tahminde bulunuyorlar.” (2/Bakara 78)
“Onların çoğu zandan başka bir şeye uymazlar. Şüphesiz zan haktan, ilimden hiçbir şeyin yerini tutmaz.” (10/Yunus 10/36)
“… Onlar ancak zanna ve nefislerinin arzusuna uyuyorlar.” (53/Necm 23)
“Hâlbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur, sadece zanna uyuyorlar. Zan ise hiç şüphesiz hakikat
bakımından bir şey ifade etmez.” (53/Necm, 28)
“O kitap (Kur’an) onda asla şüphe yoktur. O müttakiler (sakınanlar ve arınmak isteyenler) için bir yol göstericidir.” (La raybe fih) (2/Bakara 2)
İslam dininin hükmünü, kaynağını sadece Allah koyar, başka hiçbir şeye ve kaynağa müsaade etmez. Başka şeyler ve kaynaklar din koyar denirse Allah yalancı durumuna düşürülmüş olur.
“De ki: Şüphesiz ben Rabbimden gelen apaçık bir delile dayanıyorum. Siz ise onu yalanladınız. Çabucak gelmesini istediğiniz azap benim yanımda değildir. Hüküm ancak Allah’ındır. O hakkı anlatır ve o doğru hüküm verenlerin en hayırlısıdır.” (6/Enam 57)
“De ki: Allah’dan başka bir hakem, hüküm koyucu mu arayacağım? Hâlbuki size kitabı açık olarak indiren Allah’tır.” (6/Enam 114)
“… Hüküm sadece Allah’a aittir…” (12/Yusuf 40)
“Ve Allah ayetleri size açıklıyor. Allah çok iyi bilir. Hüküm ve hikmet sahibidir.” (24/Nur 18)
“Ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyde yetki hüküm vermek Allah’a mahsustur.” (42/Şüra 10)

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla