Kayseri’de toplumsal yapı değerlendirmesi yapabilmek için uzun bir araştırma yapılmalı fakat ben bu hafta kendi gözlemlerimden oluşturduğum bir değerlendirme yapmak istiyorum Kayseri tarihine baktığımızda çok eski dönemlere dayanan bir medeniyetler beşiğidir diyebiliriz. Selçuklu izleri Kayseri’nin her yerinde karşımıza çıkar bu izler bizlerin karakterlerine de tesir etmiştir.Kayseri halkı kurtuluş savaşında da kahramanca ülke savunmasına katkıda bulunmuştur.Sanayileşme açısından Türkiye’nin önde gelen illerindendir.Cumhuriyet döneminde ilk sanayileşme hamlelerinden sayabileceğimiz ilk şeker fabrikalarından biri Kayseri’de kurulmuştur. Bu değişimler toplumun sosyo-kültürel yapısına da tesir etmiştir. Kayseri’de bilindiği gibi uzun yıllar sanayi ve ticaretle uğraşılmıştır sosyo-kültürel bir değerlendirme yapmadan önce temelde ekonomik yaşantının kültürel yapıyı etkilediğini bilmeliyiz bu paralelde Kayserinin sosyo-kültürel yapısında sanayi ve ticaret faaliyetlerinden etkilenmiştir.1970 lere gelindiğinde ise sanayide gelişme hızlanmış ticaret daha fazla gelişim göstermiştir aynı yıllarda Kayseri çevre il ve ilçelerden yoğun şekilde göç almıştır o yıllardan bu güne Kayseri şehir sosyal yaşam alanlarıyla ,eğlence merkezleriyle, mimari alanındaki modern gelişmelere imza atmıştır.Kayseri’de belediyecilikte olumlu yönde gelişmiştir günümüzde belediye çok başarılı faaliyetlerde bulunmaktadır özellilkle sosyal faaliyetlere verdiği önem ve şehir planlama alanındaki başarıları sadece bir kaçıdır. Kayseri’de sanayi alanındaki gelişmelere doğru orantılı olarak sosyal yaşam alanları ve eğlenceli vakit geçirilebilecek kamusal alanlar yaratılmıştır bu durum ekonomik gelişmenin şehir ve mekansal yaşamı etkilemesinden ortaya çıkmıştır fakat bütün bunlar birey yaşantısında çelişkilere yol açmıştır kapalı toplum yapısı özelliği gösteren Kayseri’de bireyler toplumsallaşma ihtiyacını daha çok aile ve akraba ortamında karşılama eğiliminde olmuştur fakat son yıllarda bu durum değişmeye başlamıştır ve insanlar toplumsal hayata katılmaya başlamıştır küresel boyutta bir değerlendirme yapacak olursak elbette dünyadaki değişimlerde toplumsal yapıya tesir etmiştir bu değişim daha olumsuz olmuştur bu durum bizlerin batılılaşmayı yanlış anlamış olmamızdan kaynaklanır. Daha çok bizler batılaşmaya çalışıyoruz buna örnek olarak bir kişinin avm’ye giderek ünlü bir kafede oturarak bundan prestij elde edeceğini düşünmesi örnek gösterilebilir temel amaç sosyalleşmek değildir fakat bilgi toplumu artık bu çelişkileri bizlere tam olarak açık şekilde göstermektedir.Kayseri yıllardır güzel ve yaşanılası bir şehir olma özelliğini yıllardır muhafaza etmektedir .Bizlerde böyle olmasına özen göstermeli ve Kayserili olmanın mutluluğunu yaşamalıyız.
AİLE DANIŞMANI ;SEBİHA ERGÜN
MAİL:Sebihergun12@gmail.com                                                             #KAYSERİDENGEPSİKOLOJİKDANIŞMANLIK

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla