Kehf 54:  “Hakikaten biz bu Kur’an’da insanlar için her türlü misali sayıp açıkladık. Fakat tartışmaya en çok düşkün varlık insandır.”

Enam 126:  “Bu din, Rabbinin dosdoğru yoludur. Biz öğüt alacak bir millet için ayetleri ayrıntılı olarak açıkladık.”

Bakara 185: “Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez.”

Maide 16: “Rızasını arayanı Allah Kur’anla kurtuluş yollarına götürür. İnsanları iradesiyle karanlık-tan aydınlığa çıkarır. Sıratı müstakim olan dosdoğru bir yola iletir.”

İsra 105:  “Biz Kur’an’ı hak olarak indirdik. Kur’an da hakkı doğruyu getirdi. Seni de (Peygamber’imizi) ancak mücadeleci ve uyarıcı olarak gönderdik.”

Bakara 159:  “İndirdiğimiz açık delilleri belgeleri ve kitapta insanlara apaçık gösterdiğimiz doğru yolu gizleyenlere hem Allah, hem de bütün lanet ediciler lanet ederler.”

Gerek atalarımızdan gerekse çeşitli kitaplardan öğrendiğimiz ne kadar hurafe, batıl inanç ve kültür varsa, Kur’an’a dönüp bunlardan vazgeçmek, kurtulmak farzdır. Mevcut bilgilerimizi Kur’an’a göre değiştirme veya düzeltme yerine, yanlışlığa devam edersek, hak ile batılı birbirine karıştırmış oluruz.

İnsanlara “Allah’a giden yolda Kur’an’a uyun. Doğru olan yol, ancak Kur’an’a uymakla olur, Kur’an’ı anlamakla olur.” denileceği yerde, “doğru bizim düşündüğümüz gibidir, bizim dediklerimize uyun veya falan hocadan derin misin?  O âlim bilmiyor muydu?  Bizim efendimiz şu kadar derin bilgili” denilmektedir.

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla