Namaz vaktinde, normal şartında tam ve tadili erkâna göre kılınırken, mazeret sahipleri 1. oturarak 2. ima ile gözle ve kalple ima ile kılarlar. 3. vasıtalar üzerinde binit halinde kılarlar. 4. Yürüyerek kılabilirler 5. abdest alama-yanlar teyemmümle abdest alarak kılacaklar. 6. cem yaparak, bir namazı öne alıp, önce öne aldığı namazın farzını kılıp, arkasından vaktin farzını kılıp birleştirecek, diğerinde de vaktin namazının farzını geriye bırakarak sonraki vaktin içinde önce geriye bıraktığı vaktin farzını arkasından o vaktin farzını kılarak cem yapmış olacaktır. Diyelim ki hac da yapılan cem birleştirme gibi, öğlen vakti öğlenin farzını kılarız, arkasından hemen öne aldığımız ikindinin farzını kılarız. Sünnetler terk edilir. Akşamı kılmayız bekletiriz, yatsının vakti girince önce akşamın farzını kılarız, diğer zamanlarda da eğer böyle bir zaruret oluşursa insan kendi durumunu göz önüne alarak öne arkaya vakitleri alıp namazını kılacaktır. 7. savaşta namaz kılınacak, bir kısım insan cephede savaşırken, bir kısım cemaatle bir rekât kılıp, namazı bir rekât kılan cepheye, cephedekiler namaza gelerek namazlarını kılacaklar. Bunlar namazın kazaya kalmayacağını ortaya koymuştur. Geniş bilgileri KUR’AN ÇİZGİSİNDEN SAPMAK (Nasıl Aldatıldık) adlı kitabımda açıkladım.

Namazla ilgili bu açıklamaların ayet numaraları da şöyle; Bakara/239 – Nisa/43-101- 102 Maide/6

Bu açıkladığım konular, ayetlerle sabit ve kesinlik kazanmış yorum yapılamayan, yani tek anlamlı, Allah’ın kesinleştirdiği, hükmü sabit olan konulardır. Bu bütün mezheplerde, görüşlerde aynıdır, aynı olmak zorundadır. Bunlar Allah’ın farz hükümleridir. Eğer bu hükümlere uyulmaz, kadınlara özel hallerinde pis diye hiç bir şey yaptırılmazsa, ibadetler başta olmak üzere, namazlar kazaya kalabilir denirse ve bu yanlışlıklarda devam edilirse elbette herkes günahını çekecektir fakat ısrarla insanları bu görüş (mezhep) yönünde yönlendirenler doğruyu söylemedikleri yanlış yönlendirdikleri için, iyiliği söyleyip kötü olandan vazgeçirmedikleri için sorumlu ve vebalde olacaklardır.

Belli bir mezhep (görüş) anlayışını, dinin esası haline getirmek ve kesin doğru saymak ne kadar yanlış ise, bu yanlıştan dolayı, mezhepleri (görüşler) gereksiz görmekte o kadar yanlış bir tutumdur. Bize düşen görev Kur’an’a uyanı almak, uymayanından kaçınmaktır. Esasen mezhepler (görüşler) dinde olanı açıklamak ve anlaşılmasını kolaylaştırmak için vardır. Tekrar belirtelim ki mezhepler (görüşler) din değildir.

Şu gerçek de çok iyi bilinmelidir ki; hiçbir mezhep (görüş) imamı, bilgini, âlimi, mezhep kurdum dememiştir. Onlar karşılaştıkları sorunları, problemleri çözmek için bütün gayretlerini sarf edip, ulaşabildikleri bütün bilgi ve belgelerden, görüşlerden yararlanmışlardır. Yanılmaz olan ve her şeyi bilen Allah olduğu gerçeğinden hareket ederek, mezhepler arasında ayırım yapmadan sundukları delillere göre Şafii, Hanbelî, Maliki veya Hanefi mezhebine tabi olmak, insanı dinden çıkartmaz, mezhepler din değil, görüştür. Görüşler değiştirilebilir. Türkiye Diyaneti, hac sezonu bazı zorluklardan dolayı, diğer mezheplere göre hacı adaylarını ibadetlerinde yönlendirirler. Çünkü şartlar o günlerde öyle kolaydır onun için böyle bir uygulama yaparlar.

Dikkat edilirse farzlarda ayrılık yok, uygulamalarda var. Bir de mezheplerin görüş ayrılıkları genelde farzlarda değil de sünnetlerde ortaya çıkarlar. Doğrusu da bu olmalıdır. Arabistan daki şartlarla, Türkiye veya diğer devletlerdeki şartlar ile aynı değildir. Fiziki, kültürel, gelenek, örf ayrı ayrıdır. Bunlar da yapılmasa, terk edilse ibadetlerde eksiklik olmaz. Yani sünnetlerin, gerek namazlar gerek diğer konularda yapılmaması, namazın olmazı, haccın veya diğerlerinin olmazı değildir. Şöyle ki Hanefilerde, ellerini kaldırıp tekbir almak, elleri göğüse bağlamak farz değil sünnettir; bağlasa da bağlamadan kılsa da namazda sevap açısından ne fazlalık ne de eksiklik yapmaz. Esas mezhep farklılığı farz olmayan konularda olmalıdır. Dikkat çektiğim konu da budur.

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla