İnşaat Çalışanları Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından yürütülecek olan Roman Ateşi Projesi Faaliyetlerine başlamıştır. Proje kapsamında dezavantajlı romanlar, roman gibi yaşayanlar ve mevsimlik tarım işçilerine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek,

 

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği kapsamında geliştirilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-Instrument for Pre Accession)’nın “İnsan Kaynaklarını Geliştirme” bileşeni altında Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı ISEDP 4.1/P-03/1947 uygulanmaktadır.  Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen söz konusu hibe programı, Sözleşme Makamı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmekte ve izlenmektedir. Programın Operasyon Faydalanıcısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü’dür.

 

Roman Ateşi projesi,  program kapsamında İnşaat Çalışanları Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği tarafından yürütülmektedir. Projenin toplam bütçesi  119.759,79 Avro olup, bu tutarın  5.999,96 Avro’luk kısmı İnşaat Çalışanları Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği’ nin eş finansman katkısıdır.

 

İnşaat Çalışanları Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından yürütülecek olan Roman Ateşi Projesi Faaliyetlerine başlamıştır. Proje kapsamında dezavantajlı romanlar, roman gibi yaşayanlar ve mevsimlik tarım işçilerine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek, projede yer alan kursiyerlerin kendini daha iyi ifade edebilmesi sağlanacak, kursiyerlere çeşitli eğitimler verilerek iş bulma olanakları sağlanacak. Proje; eğitim ve kültür seviyesini artıracak, toplumun kıyısına, köşesine itilmiş vatandaşlarımızı topluma kazandıracak faaliyetler yürütecek.

 

GÜLDEN ÇOKTAN

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla