Veli, evliya, ermiş, şeyh, üstad, yatır, türbe gibi nesne ve varlıklardan yardım isteniyor. Miftahut-Turuk tarikatlarının anahtarı kitabından örnek vererek bakalım. Yazarı Mustafa Yaşar Gölet Derevi Ankara Kandil matbaası 1985 basım. Şöyle diyor kitabın 24. sayfasında;

Umumi müminlerin hayatta ve mematta diri ve ölü velilerin ruhuna Kur’an okuyup bağışlayabilir. yardımda istenebilir diyor yanlış. “Güzel ahlakı ile halkı irşad eden âlimler ve velileri sayesinde Allah ile kulları arasında vasıta oldukları mucibince…”deniyor. Sayfa 37 ve buna hadisi şerif diyor. Kaynak yok göstermiyor, gösteremez. Çünkü Hz. Peygamber’imiz peygamber olunca buna benzer şirk inancını insan hayatından kovmakla, görevlendirilmiştir Allah tarafından.

Cenabı Allah’a yolculuk yapmak tehlikeli, yalnız gitmenin imkânı olmaz. İman cevherini muhafaza edecek mümin din kardeşine hususiyetle rehberlik yapabilecek ehlullahın yardımıyla mümkün olur diyor sayfa 56 da. (Yanlış. K.Y.)

Yine Adab adlı kitapta yazarı Muhammed b. Abdullah hani, sadeleştiren Ali Hüsrevoğlu, Erkam Yayınları, 1985.

Şeyhi Ekber Muhyiddin ibni Arabî Futuhatı Mekkiyesinde “insanın kâmil ve mükemmel bir şeyhe bağlanmasını zaruri ve mecburi görmüş”diyor Adab sayfa 13. (Yanlış. K.Y.)

“Mürid şeyhinden kendisine her geleni Allah’tan bilmeli. Kendini her zaman şeyhinin yanında bilerek edep ve ahlakını güzelleştirmelidir”diyor Adab sayfa16, 17. (Yanlış. K.Y.)

Hz. Peygamber’imize isnaden diyor ki; “Müşkil bir durumda kaldığınız zaman kabirlerde medfun (ölmüş, gömülü) bulunan bazılarının ruhaniyetlerinden yardım isteyin”Adab, sayfa 221. Kaynak yine yok, olamaz. (Yanlış. K.Y.)

 “Hakiki şeyh mürid ile Rabbi arasında bir vasıtadır”Adab, sayfa 225. (Yanlış. K.Y.)

 “Zikre başlarken şeyhinin himmetini kalbiyle istimdad eder.”diyor. Adab, sayfa 241. (Yanlış. K.Y.)  

Mürid şeyhinin ruhaniyetinin kendisinden ayrılmadığına itikad etmesi lazımdır. Çünkü ruhaniyet mekânla mukayyed değildir. Ruhaniyet nerede tasavvur edilip rabıta edilirse orada hazır olur.”Adab, sayfa 223. (Yanlış. K.Y.)  

“Rabıtaya doğrudan doğruya Cenabı Hakkın vasıtasız olarak istifazaya (feyz olmaya) muktedir olamayan mürid muhtaçtır.” diyor. Adab, sayfa 223. (Yanlış. K.Y.)

“Zikir lafızlarından kendine göre bir tercih yapamaz, şeyhi kendine neyi telkin ederse ona devam eder.”diyor. Adab, sayfa 242. (Yanlış. K.Y.)

Rabıta kime yapılmalıdır. Bu suale cevap odur ki Cenabı hakkın zatı ile tecelli ettiği kuluna rabıta yapılır. Tarikatların Anahtarı sayfa 76. Buna benzer pek çok yanlış sözler var.

Yardım istenir deniyor. Allah’ın dışında kimseden yardım istenmez. Buna başta Fatiha suresi olmak üzere pek çok ayet müsaade etmez.

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla