KURAN’DA DİNDARLIK NASIL AÇIKLANIR.

DİN: İslam, ibadet, hesap, ceza, mükafat,
itaat, boyun eğme gibi daha çeşitli
anlamları vardır. Her dinin ilahı, kendine
boyun eğilen kuralları ve o kurallara
uyanlara vaat ve ceza karşılığı
vardır. Kuran’ın belirttiğine göre, Allah
ilk dini Adem (a s) ile başlamıştır.
Bu din ilk nebiden son nebiye
kadar devam etmiştir ve kıyamete/son
saate kadar devam edecektir. 16/ Nahl
52, “Göklerde ve yerde ne varsa Allah’ındır,
din de yalnız Allah’ındır. O
halde Allah’tan başkasından mı korkuyorsunuz?
“ 39/ Zümer 3, “Dikkat
et, halis din yalnız Allah’ındır…” 39/
Zümer 11, “De ki: dini Allah’a halis
kılarak Allah’a kulluk etmem emir
olundu.” Kuran’daki İslam gelmeden
Araplar, putları vasıtası ile Allah’a
yaklaşacaklarını zannediyorlardı. İslam
dini Allah’tan başka hiçbir şeye kulluk
edilemeyeceğini ve Allah’la aralarına
hiçbir şeyi koyma yetkileri olmadığını
da açıklamıştır, eğer Allah’la aralarına
aracılar, şefaatçiler, bunların yüzü suyu
hürmetine dedikleri hatırlı kişi ve nesneleri
korsanız o zaman şirk koşmuş
olursunuz diye de yasaklamıştır.
30/ Rum 30, “ Resulüm, Sen yüzünü
hanif olarak dine (İslam’a), Allah insanları
hangi fıtrat üzere yaratmış ise
ona çevir. Allah’ın yaratmasında değişme
yoktur, işte dosdoğru din budur,
fakat insanların çoğu bilmezler.”
Hanif, Allah’ı bir tanıma dini, bir Allah’a
inanan, eğriliğe sapmadan doğru
yoldan giden demektir. 30/ Rum 32, “
Dinlerini parçalayan ve bölük, bölük
olanlardan olmayın, bunlardan her fırka/
hizip/zübür, kendilerinde olan ile
böbürlenmektedirler.” Bu ayet dini
doğru ve yanlış olarak ikiye ayırmaktadır,
doğru dine uyanların Allah’a uyacaklarını,
yanlışa uyanların ise fırkaya/
hiziplere ve zübürlere bulaşacakları
açıklanmaktadır. Allah, Kuran’da şöyle
açıklıyor, 3/ Ali İmran 19, “Allah nezdinde/
yanında/katında din İslam’dır…”
3/ Ali İmran 85, “ Kim, İslam’dan başka
bir din ararsa bilsin ki kendisinden
böyle bir din asla kabul edilmeyecektir
ve o ahrette ziyan edenlerden olacaktır.”
48/ Fetih 28, “Bütün dinlerden
üstün kılmak üzere, Peygamberini hidayet
ve hak din ile gönderen Allah’tır,
şahit olarak Allah yeter.” İnsan,
dünyaya geldiğinde Allah’ın ayetlerini
görmeye başlar, ayet hem Kuran’daki
ayetler, hem de dünyadaki tüm yaratılmış
varlıklardır. Allah’ın ayetleri
Kuran’da olanlarla sınırlı değildir,
tüm varlıklar, gökler de ve yerde ne
varsa gökyüzündeki, güneş, ay, yıldızlar,
yerde, hayvanlar, bitkiler, insanlar
Allah’ın ayetidirler. Her insan Allah’ı
bilir ve inanır çünkü fıtratında vardır.
İslam adına bir yerlere kurulmuş, İslam’a
giden tüm yolları kapatanlar,
milyonların aklını çelerek ortalığı felakete
vermiş ve din de iman da tarumar
olmuş, ortada sadece sloganlar
kalmıştır. Güya dindarlık adı altında
birilerini vekil, kefil ederek, Allah’tan
başkalarını devreye sokanlar, ahrete
başka kefiller, vekiller aramıyorlar mı?
Kuran’ın deyimiyle Allah’ın yanında
şüreka (Allah’a ortak edilenler) mabud
ve Mevla haline getirilmiyor mu?
Bakara suresinde her yatsı namazından
sonra okuduğumuz Amenarrasulü diye
bilinen ayetin sonunda ne deniyor. 2/
Bakara 286, “ …Bizi affet, bizi bağışla,
bize acı, Sen bizim Mevla’mızsın,
kafirler topluluğuna karşı bize yardım
et.” Allah dışında Mevla olmayacağı,
edinilmeyeceği ayette olmasına rağmen
dindarım diyenler, Allah’ın yarattığı
insanları Mevla ediniyorlar, bu
gerçekten olmayacak şeydir.

#kemalyavuz

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.