Nisa 58: “Allah size mutlaka emanetleri ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar güzel öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işitici, her şeyi görücüdür.”
Yüce Allah’ımız bizi yaratmış, her türlü nimeti de vermiş, fakat zorla Müslüman da etmemiş. Yani insanı hür bırakmış, düşünerek aklını kullanarak vereceği hür irade ve karara bağlamış, tabiri caizse saygı göstermiş. Ama irade ve kararına göre mükâfat veya cezalandırma olacağını da hatırlatmıştır. Kimse kimseyi de bundan dolayı kınayamaz. Herkes bir şeye karar verince sorumlusu da yalnız kendisidir. İyi veya kötü irade ve kararından sadece kendisi sorumludur. Başkaları ne iyilikte nede kötülükte bir başkasına müdahil olamaz.
Lokman 33: “Ey insanlar Rabbinize karşı gelmekten sakının. Ne babanın evladı ne evladın babası namına bir şey veremiyeceği, ödeyemeyeceği günden çekinin. Bilin ki Allah’ın verdiği söz gerçektir. Sakın ola ki dünya hayatı sizi aldatmasın ve şeytanları Allah’ın affına güvendirerek sizi kandırmasın.”
Veli, evliya, şeyh, üstad, sultan bilgileri direk aracısız Allah’tan alır deniliyor ve buna inanılıyor. Bu doğru mu? Yüce Allah’ımız bunun cevabını da veriyor.
Şura 51: “Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veyagörünmeden perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder. O yücedir hâkimdir.”
Enam 103: “Gözler Onu, Allah’ı göremez. Hâlbuki Allah gözleri görür. O eşyayı pekiyi bilen, her şeyden haberdar olandır.”
Hz. Peygamber’imiz vahyi Cebrail vasıtasıyla Allah’ımızdan aldı. Fakat birileri de Peygamber’imizi gerilerde bırakıp direk Allah’la irtibatlı olduklarını söylüyorlar ki, bu bir avuntudur. İnsanı din dışına çıkartır. İnsan gözü bu dünyada Allah’ı görecek şekilde de yaratılmamıştır.
Seçilmiş bir veli, evliya yoktur. Kimse kimseyi kandırmasın, baskı da yapmasın. Bizim aklımıza gelen bütün sorulara Yüce Allah’ımız cevap veriyor.
Maide 55: “Sizin veliniz evliyanız ancak Allah’tır, Resulüdür, iman edenlerdir. Onlar ki Allah’ın emirlerine boyun eğerek namazlarını kılar, zekâtını verirler.” Allah’ın helal dediğini helal, haram dediğini haram bilip şirksiz bir tek Allah’a inanıp kul olan bütün kadın ve erkek Müslümanlar Allah’ın velisi ve evliyasıdır. Yani bütün Müslümanlar bunun içindedir.

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla